Артемова Людмила Василівна

Доцент кафедри іспано-італійської філології, кандидат філологічних наук

Дата народження: 22 травня 1978р.

Повна вища освіта, диплом  магістра з відзнакою, спеціальність «Мова та література (іспанська та англійські мови)»

Кандидатська дисертація «Оцінно-емотивна домінанта експресивності іспанських аналітичних статей  (на матеріалі «ElPaís», «ElMundo», «ABC» )»

2000-2005 - викладач кафедри іспанської філології Київського національного лінгвістистичного університету, з 2005 по теперішній момент – викладач кафедри іспано-італійської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка

Викладає курси:

  • Практичний курс іспанської мови (спеціальність, 3 курс),
  • стилістика іспанської мови (4 курс),
  • іспанська мова як друга (практичний курс)

Вересень 2009 - вересень 2010 - стажування на кафедрі слов’янської філології Гранадського університету (Іспанія)

Коло наукових інтересів: Функціональна стилістика, публіцистичний стиль, іспанська колумністика, прагматика іспанської мови

Публікації

  1. Публіцистичний стиль: загальні характеристики, функції, жанрові диференціації. - Проблеми семантики, прагматики та когнітичної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка, 2003. – Вип. 2. –C.5-19.
  2. Архітектоніка публіцистичної аналітичної статті (на матеріалі іспаномовних видань “ElPaís”, “ElMundo”, “ABC”) .-  Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 11, книга 1. – C.26-30.
  3. Повтор як засіб інтенсифікації оцінного та емотивного компонентів змісту висловлювання (на матеріалі іспаномовних статей аналітичного жанру).- Система і структура східнослов’янських мов. – К.: Знання України, 2004. – C.160-165.
  4. Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань “ElPaís”, “ElMundo”) .- Проблеми семантики слова, речення, тексту: Зб. наук. пр. / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – Вип.17. – C. 34-39.
  5. Особенности перевода оценочно-маркированной лексики (на материале периодического издания “El País”). - II Congreso Intencional “La lengua y literatura rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectivas”: Granada, UGR,  2010, Tomo 2. –С.1067- 1072.

Навчально-методичні праці

  1. Іспанська мова (Підручник для студентів третього курсу факультетів іноземної філології)/ Н.М.Корбозерова, Л.В.Артемова, Ф.Х.Лопез Тапія. – К.: Освіта України, 2011.- 268 с. Навчальний посібник із Грифом МОН (лист № 1/11-10761 від 30.12.2009 р.)
  2. Lecturadecasa. Тексти для домашнього читання: навч.посібник/ укладач Л.В.Артемова. – К.: Освіта України, 2011. – 266 с.