Гетьман Зоя Олексіївна

Професор кафедри іспано-італійської філології, доктор філологічних наук

Дата народження: 22.05.1950.

Закінчила Київський національний державний університет імені Т.Г.Шевченка в 1972р. Філолог, викладач іспанської та англійської мов.

Кандидатська дисертація: “Складнопідрядні речення з підрядним допустовим в іспанській літературній мові ХІІ-ХХ століть” (1977 р.).

Докторська дисертація: “Лінгвістична модель іспанського діалогічного мовлення: принципи граматичної побудови діалогічного тексту” (1996 р.).

Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1972 р. на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри іспанської філології, професора кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова, професора кафедри іспано-італійської філології. Брала участь у проекті TEMPUS-TASIS (1996 р.)

Викладає курси:

 • Вступ до перекладознавства;
 • Теорія і практика перекладу;
 • Особливості перекладу юридичних текстів;
 • Особливості перекладу економічних текстів;
 • Комунікативні стратегії;
 • Загально-теоретичний курс (друга мова).

Прохлдила стажування в Гаванському університеті (Республіка Куба), Мадридському університеті Комплутенсе (Іспанія), Гранадському університеті (Іспанія).

Нагороджена пам’ятною медаллю “1500 років Києву”; Почесною грамотою ВАК України.

Коло наукових інтересів: Історичний синтаксис, синтаксис сучасної іспанської мови, функціональна і комунікативна граматика, стилістика іспанської мови, лінгвістика тексту, прагмалінгвістика, теорія дискурсу, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, когнітивна семантика, міжкультурна комунікація, теорія перекладу.

Основні публікації: 

 1. Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов. – К.: ВПЦ “Київський університет”. – 2002. – 96 с.
 2. Усний переклад з іспанської мови українською. – Вінниця: Нова книга, 2007. – 471 с.(у співавторстві).
 3. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів. – К.: Слово, 2008. – 270 с. (у співавторстві).
 4. Українсько-іспанський словник лінгвістичної термінології. – К.: Освіта України, 2011. – 352с. (у співавторстві).
 5. Pecualiaridadesdelcreoleespañol// Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наук.пр.  – К. : КНЛУ. – 2011. – № 26. – С.73 – 75.
 6. Componente estratégico en la competencia comunicativa del traductor // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наук.пр.  – К. : КНЛУ. – 2010. – № 25. – С. 76 – 80.
 7. Іспанська мова та іспанське розмовне мовлення в контексті інформатики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.пр.  – К. : КНУ. – 2011. – № 19. – С. 59 – 62 (у співавторстві)