Мерзлікіна Ольга Вікторівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри іспанської та італійської філології.

Освіта: Вища. Спеціальність: вчитель іспанської та англійської мов.

Тема кандидатської дисертації: “Коммуникативно-прагматический аспект функционрования пословиц в художественных текстах (на матери алепроизведений М.Сервантеса)”

2002 – донині доцент кафедри іспано-італійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Викладає курси та спецкурси:

  • „Теоретична граматика іспанської мови”
  • „Практичний курс першої мови”  для  студентів  4  курсу Інституту філології денної форми навчання, 
  • „Основи  ділового спілкування”  для студентів 3 курсу
  • „Вступ  до  спец філології” для студентів 2 курсу Інституту філології денної форми навчання (спеціальність „іспанська філологія”).

Стажування: 2003 року стажувалася Вальядолідському університеті, у 2005 прослухала курс методики викладання іспанської мови у Мадридському університеті, з 2007 року по 2009 року була направлена для викладацької роботи лектором до Іспанії ( Гранадський університет). 2011-2012 стажування у рамках програми Еразмус Мундус (Іспанія).

Список найважливіших публікацій:

  1. Прислів’я як прагматичний елемент  художніх творів М.Сервантеса// Проблеми семантики слова, речення та тексту/Збірник наукових праць. – К.: КДЛУ, 2005. – Випуск 15. – С. 116-119.
  2. Мовні механізми формування оцінки в екологічному дискурсі (на матеріалі іспанської мови)// Проблеми семантики слова, речення та тексту/Збірник наукових праць. – К.: КДЛУ, 2006. – Випуск 17. – С. 229-233.
  3. Особливості функціонування топонімії провінцій Країни Басків та Наварри // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наук.пр. – К. : КНЛУ. – 2010. – № 24. – С. 95 – 101. (у співавторстві із студ.Котенко В.Л.)
  4. Функціональні властивості іспанського інфінітива в діалогічному та монологічному мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб.наук.пр.  – К. : КНУ. – 2010. – № 18. – С. 274 – – 279.(у співавторстві із студ. Романюк В.В.)
  5. Субконцепт минулого, теперішнього і майбутнього в семантичній структурі концепту ЧАС у фразеологічних одиницях іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наук.пр.  – К. : КНЛУ. – 2011. – № 26. – С.228 – 233 (у співавторстві зі студ. Гризовською К.В.)
  6. Запозичення сучасної молодіжної лексики іспанської мови з англійського жаргону // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб.наук.пр.  – К. : КНЛУ. – 2010. – № 25. – С. 254 – 261  (у співавторстві зі студ. Гризовською К.В.)