Моренець Ірина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іспанської та італійської філології.

У 2004 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію “Суфіксальне віддієслівне словотворення у сучасній іспанській мові”.

Викладає курси:

  • Практичний курс другої іноземної мови і переклад
  • Практика перекладу з першої мови
  • Практичний курс другої мови

Автор 8 наукових статей. Основні публікації:

  1. Семантичні основи суфіксального словотвору дієслів в іспанській мові - Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – К. : Логос, 2007. – Вип. 12. – С. 261–267.
  2. Утворення дієслів за допомогою суфікса -ific-(a)- в сучасній іспанській мові - Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – К. : Логос, 2008.  – Вип. 13. – С.  202–207.
  3. Утворення біактантних дієслів з суфіксом -e-(a)- в іспанській мові - Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – К. : Логос, 2008. – Вип. 14. – С. 342–348.
  4. Семантичні зміни при семантичному утворенні дієслів в іспанській мові : аломорфія - Мовні та концептуальні картини світу / відп. ред. Олександр Іванович Чередниченко. – К. : Видав. Дім Дмитра Бураго, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 291–296.
  5. Семантичні особливості та функціонування деномінальних дієслів, утворених за допомогою суфікса -e-(a)- в сучасній іспанській мові - Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. праць / відп. ред. Ніна Миколаївна Корбозерова. – К. : Логос, 2009. – Вип. 16. – С. 343–349.

Коло наукових інтересів: соціолінгвальний та лінгвокогнітивний напрямки, словотвір.

E-mail: iramor82@mail.ru