Охріменко Валерія Ігорівна

Професор кафедри іспанської та італійської філології, доктор філологічних наук, доцент.

Дата народження: 24.11. 1975.

Освіта вища (Київський національний лінгвістичний університет). Спеціальність “вчитель іноземної мови (дів іноземні мови)”.

Тема кандидатської дисертації: “Лінгвокогнітивні та прагматичні аспекти аргументації в іспаномовній рекламі”. Тема докторської дисертації: “Категорія модальності в італійській мові (онтологічний та гносеологічний аспект)”.

Досвід роботи. Викладала іспанську мову в Київському національному лінгвістичному університеті, іспанську та італійську мову в КНУ імені Тараса Шевченка. Стаж викладацької роботи в КНУ імені Тараса Шевченка – 8 років.

Викладає курси:

  • “Риторика”,
  • “Основні проблеми сучасної лінгвістики”,
  • “Історія основної мови (італійської)”

Наукові інтереси: логічний аналіз природної мови, філософія мови, когнітивна лінгвістика.

Список найважливіших публікацій:

  1. Смислова структура модальних одиниць: монографія. – К.: Логос, 2011. – 403 с.
  2. Варіативність моделей вираження модального значення примусового волевияву (на матеріалі італійської мови) // Нова філологія. – Вип. 38. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2010. –С.216-222.
  3. Варіативність моделей вираження модального значення необхідності, контамінованої емотивністю (на матеріалі італійської мови) // Сучасні дослідження з іноземної філології. – Вип. 8. – Ужгород: “TIMPANI”, 2010. – С. 383-392.
  4. Функціональні характеристики модального інкорпорованого маркера каузальності effettivamente(на матеріалі італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Вип. 17. – К.: Логос, 2010 – С. 350-357.
  5.  Алгоритм реконструкції абстрактно-логічного коду модальних одиниць // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 25. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – С. 283-295.
  6.  Поняття  когнітивно-семантичного модального поля // Мовні та концептуальні картини світу. – Вип. 34. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка,  2011.– С. 89-97.
  7.  Основні принципи розкриття смислової структури модальних одиниць (на матеріалі італійської мови)  // Нова філологія. – Вип. 44. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. – С. 89-94.