Центр японської мови та літератури

Положення про Центр японської мови та літератури

Розділ 1. Загальні положення

1.1 Центр японської мови та літератури Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (далі Центр) створено на виконання наказу ректора університету від 08.11.2006 року № 679-32 ,,Про створення Центру японської мови та літератури” та за сприяння Посольства Японії в Україні з метою вдосконалення системи підготовки філологів-японістів, покращення умов для науково-методичної роботи викладачів та аспірантів японської секції, створення умов для самостійного вивчення японської мови та літератури з різних галузей японознавства студентами університету та інших вузів України, а також зміцнення дружніх зв’язків між українським та японським народами.

1.2 Центр є структурним підрозділом Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка без права юридичної особи.

1.3 Освітня, науково-дослідна, культурно-просвітницька, господарська та інша діяльність Центру здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту", Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого Указом Президента України від 14 січня 2000 року №64/2000, Положенням про Інститут філології національного університету імені Тараса Шевченка, цього Положення та інших нормативно-правових актів.

1.4 Центр розташовується в навчальному корпусі університету за адресою: бульвар Тараса Шевченка, 14, кім. 22.

Розділ 2. Завдання, права та обов’язки Центру

2.1 Основними завданнями та обов’язками Центру є: організація заходів, пов’язаних з навчально-методичною роботою викладачів-японістів, які є членами Центру; підтримка та проведення наукових досліджень з японської мови, літератури, історії та культури Японії в Україні; організація лекцій, зустрічей, симпозіумів, конференцій, літніх шкіл та інших заходів, що передбачають збереження і поширення знань про японську культуру серед широкої громадськості, здійснення виховної роботи, спрямованої на утвердження загальнолюдських цінностей, гуманістичного світогляду та патріотичних переконань; підвищення рівня знань з японської мови, допомога студентам у самостійному вивченні та вдосконаленні японської мови; надання можливості користування літературним, аудіо- та відео- фондами Центру всім користувачам Інституту філології та інших підрозділів університету; здійснення міжнародного співробітництва за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ;

2.2 Відповідно до цих завдань Центр має право: приймати необхідні рішення і звертатись до керівництва Інституту філології з пропозиціями, клопотаннями з питань, які віднесені до компетенції Центру і не суперечать чинному законодавству України, Статуту університету, Положенню про Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та цьому положенню; затверджувати плани видань навчальної, методичної, довідкової та наукової літератури, в тому числі на електронних носіях; мати необхідні технічні засоби, обладнання, техніку, устаткування, матеріали тощо; на популяризацію в Україні культурних надбань Японії шляхом перекладу з японської мови, організацію лекцій та семінарів з проблем перекладу творів японських письменників, філософів, істориків тощо; на дослідження різних аспектів японістики, вивчення архівних матеріалів з метою підготовки видань, доповідей та повідомлень на конференціях і лекціях; співпрацювати з підрозділами Університету, іншими організаціями України та зарубіжжя за узгодженням з Управлінням міжнародних зв’язків КНУ; практикувати різні форми підготовки, перепідготовки, перекваліфікації та підвищення кваліфікації кадрів викладачів-японістів Університету та інших навчальних закладів України; на організацію та проведення зустрічей з носіями японської мови у формі лекцій, семінарів, диспутів, конференцій, вечорів, презентацій, конкурсів; на обмін академічною, науковою та культурною інформацією та матеріалами з усіма зацікавленими установами Японії та України; сприяти членам Центру в самостійному вивченні японської мови за допомогою літератури та технічних засобів; забезпечувати членів Центру інформаційною літературою (газети, журнали, довідники); на поповнення та збагачення фондів Центру (література, аудіо- та відеоматеріали); брати участь у здійсненні міжнародного співробітництва згідно з угодами, укладеними університетом з відповідними установами Японії та інших країн; надавати методичну допомогу університетським викладачам японської мови та літератури в навчальному процесі (літературою, аудіовізуальними та технічними засобами).

План роботи Центру японської мови та літератури на 2008-2009 н.р. (архів rar, 7 kb).