Сингаївська Ганна Вячеславівна

Асистент кафедри іспанської та італійської філології, кандидат філологічних наук.

Дата народження: 02.06.1968

Освіта: Вища. Київський університет імені Тараса Шевченка. Спеціальність: Романо-германські мови та літератури.

Дисертація кандидата філологічних наук: “Семантичні та структурні особливості дієприкметника у сучасній іспанській мові”.

Загальний трудовий стаж складає 26 років, а педагогічний – 25 років. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ – ІV рівня акредитації становить 17 років.

Викладає курси:

 • “Практичний курс іспанської мови як першої іноземної”,
 • “Теорія та практика перекладу з першої іноземної мови”, 
 • “Сучасні дискурсивні дослідження”,
 • “Проблеми когнітивної лінгвістики”,
 • “Зіставна лексикологія і граматика іноземної і української мов”,
 • “Регіональне варіювання національних мов”,
 • “Комунікативні стратегії”,
 • “Загальнотеоретичний курс іспанської мови”.

У 1999, 2004, 2007, 2009 р.р. отримувала гранти від Іспанської агенції з питань міжнародної співпраці та Посольства Іспанії в Україні для науково-дослідницького стажування в університеті Комплутенсе (Іспанія, м.Мадрид).

Наукові інтереси: Теоретична граматика іспанської мови, іспанська ономастика,  прагматика.

Основні публікації:

 1.  Корбозерова Н.М., Сингаївська Г.В. LecturasEspañolas. Навчальний посібник іспанською мовою для студентів ІІ – ІІІ курсів (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11-10489 від 23 грудня 2009 року)). / Ніна Миколаївна Корбозерова, Ганна Вячеславівна Сингаївська . –  К.: Освіта України, 2010. – 329 с.
 2. Сингаївська Г.В. Предикативне функціонування дієприкметників / Ганна Вячеславівна Сингаївська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: КНУ, 2008. – Вип.13. – С. 299-304.
 3. Сингаївська Г.В. Структурні та функціональні особливості абсолютної дієприкметникової конструкції в сучасній іспанській мові / Ганна Вячеславівна Сингаївська // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: КНУ, 2008. – Вип.14. – С. 476-482.
 4. Сингаївська Г.В. Граматичні аспекти іспанського розмовного мовлення / Ганна Вячеславівна Сингаївська // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго,
 5. 2009. – Вип. 26. – С. 114–118.
 6. Сингаївська Г.В. Семантико-граматичний аспект субстантивації дієприкметників в іспанській мові / Ганна Вячеславівна Сингаївська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. – К.: КНЛУ, 2009. – Вип. 22. – С. 332-343.
 7. Сингаївська Г.В. Дієприкметник у системі частин мови / Ганна Вячеславівна Сингаївська // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. пр. – К.: КНЛУ, 2009. – Вип. 23. – С. 331-347.