Толстова Ольга Леонідівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри іспанської та італійської філології Інституту філології

Дата народження: 29.01.1981 р.

Освіта: Вища, Київський національний лінгвістичний університет. Спеціальність: Мова та література (іспанська, англійська мови).

Кандидатська дисертація: „Лінгвокогнітивні особливості соматичних фразеологізмів іспанської мови”.

Педагогічний стаж: 9 років.

 • 2003-2007. «Перші державні курси іноземних мов» Посада: вчитель іспанської мови.
 • 2006-2007. Національний університет економіки і права КРОК. Посада: викладач іспанської мови.
 • 2007-2008. Головний редактор газети „Español.ua”, редактор газети “Lingua.ua”
 • 2009 -2012 КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Посада: викладач іспанської мови
 • 2007 – по теперішній час. КНУ іменіТ.Г. Шевченка. Посада: асистент кафедри іспано-італійської філології.

Викладає курси:

 • Іспанська мова як перша іноземна мова.
 • Лінгвокраїнознавство.
 • Комунікативні стратегії.
 • Когнітивна лінгвістика, прагматика, психолінгвістика, фразеологія.

Основні праці:

 1. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом “cabeza” (на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004. – Вип. 14, книга 2. – С. 190-193.

 2. Проблема механізмів розуміння метафори у прагматичній та когнітивній теоріях // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім.Т.Г.Шевченка, 2004. – Вип. 12, частина 2. – С. 315-319.

 3. Концептуалізація соматизмів у фразеосистемі іспанської мови (на матеріалі фразеологізмів-синонімів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 13. – С.307–311.

 4. Когнітивний аспект аналізу фразеологізмів з компонентом “ojo” (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2005. – Вип. 6. – С. 238–242.

 5. Концептуалізація соматизмів “alma” та “corazón” у фразеосистемі іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2005. – Вип. 7. – С. 154–158.

 6. Когнітивний аналіз фразеологізмів з соматизмом “nariz”// Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 16, книга 2. – С. 277–280.

 7. Різниця та взаємодія когнітивних механізмів метафори та метонімії // Проблеми семантики слова, речення та тексту: Зб. наук. пр. / Київськ. нац. лінгв. ун-т. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип. 15. – С.202–206.

 8. Соматична фразема як об’єкт мовознавчих досліджень (на матеріалі іспанської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. / КНУ ім. Т.Г.Шевченка; – Вип. 7. – К., 2006. – С.376–380.

 9. Концептуалізація негативних емоцій у соматичній фразеології іспанської мови // Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2006. – Вип. 17. – С. 374–380.

 10. Когнітивний аналіз мотиваційної бази фразеологізмів з соматизмом manoта його партонімами brazo, codo, dedo, uña(на матеріалі іспанської мови) // Мовні і концептуальні картини світу:Зб. наук. пр. – К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2007. – Вип. 21. – С. 213–219.

 11.  Когнітивні механізми мотивації фразеологізмів із соматизмом SANGRE // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: Зб. наук. пр. / КНУ ім. Т.Г.Шевченка; – Вип. 13. – К., 2008. – С.349–352.