Росовецький Станіслав Казимирович

Доктор філологічних наук, професор кафедри фольклористики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Народився 20 березня 1945 року у м. Херцеброк, тепер Херцеброк-Клархольц, у землі Північний Рейн, Вестфалія, Німеччина.

Освіта вища, російське відділення філологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1969). 

Назва кандидатської дисертації: «Формирование повествовательных жанров в русской литературе XVI–XVII вв. (“Повесть о Петре и Февронии” и связанные с нею произведения)» (1977), докторської: «Фольклорно-літературні взаємозв’язки: Генетичний аспект» (2004).

Коло наукових інтересів: український і російський фольклор, давня російська та українська літератури, шевченкознавство, агіологія, бібліїстика, компаративістика та інтертекстуальні студії, текстологія, поетика, “точні” методи в дослідження фольклору і літератури, історична лексикологія і стилістика української літературної мови, культурологічні аспекти історії менеджмента у східних слов'ян.

Основні публікації (240 наукових).

Монографії:

 1. «Спадкоємні зв'язки національних словесних культур» (1997),
 2. «Фольклорно-літературні зв'язки: Компаративний аспект» (2001),
 3. «Очерки истории отечественного менеджмента (Х – началоXVII в.)(2002),
 4. «Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003). Колективна монографія. (2004; 2011, у співавторстві),
 5. «Тарас Шевченко і фольклор» (2011).

Посібники:

 1. Планы практических занятий, задания для выборочного контроля по курсам “История древнерусской литературы” и “История русской литературы XVIII века” (1986, у співавторстві),
 2. Планы практических занятий, задания для индивидуальной работы и выборочного контроля по курсу “Русское устное народное творчество” (1989, у співавторстві),
 3. Русская литература. Справочные материалы для абитуриентов (1992),  
 4. Русский фольклор: Главы из учебника для филологов Украины (2003),
 5. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Посібник для університетів. Ч.1. Теорія фольклору (2005);
 6. Український фольклор у теоретичному висвітленні. Посібник для університетів. Ч.2. Жанри (2007).

Підручник:  «Український фольклор у теоретичному висвітленні. Підручник» (2008).

Статті - див. Додатки

Викладає курси:

 • Джерелознавство;
 • Методологія та організація фольклористичних досліджень;
 • Текстологія фольклору. Текст та інтертекст у традиційній культурі;
 • Теорія фольклору;
 • Усна народна творчість;
 • Фольклоризм у класичній та світовій літературі;
 • Поетичний текст у устній та книжній традиції;
 • Структурне вивчення фольклору.