Рудакова Наталія Іванівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри фольклористики

Дата і місце народження: 06.04.1974 р.н., смт Катеринопіль Черкаської обл.

Закінчила 1996 р. філологічний факультет Черкаського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького.

Працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з 1996 р. ст. лаборантом кафедри фольклористики, з 2003 р. – провідним спеціалістом Центру фольклору та етнографії Інституту філології.

За час роботи на посаді провідного фахівця-етнографа брала участь в дешифруванні, підготовці до публікацій результатів польових досліджень з фольклору, наукових збірок із сучасного фольклору та фольклористики.

З 2006 р. працює асистентом кафедри фольклористики.

Захистила кандидатську дисертацію «Художня трансформація образу козака в українській народній прозі» (2008).

Займається дослідженням українського героїчного епосу, зокрема проблемою трансформаційних процесів, компаративним вивченням української народної епіки.

Є автором близько двадцяти наукових публікацій.

Викладає такі навчальні курси:

  • «Поетика фольклору»,
  • «Фольклористика в Київському університеті»,
  • «Народна етика в героїчному епосі»,
  • «Слов'янський фольклор»,
  • «Постфольклор»,
  • «Основи усної комунікації».

У полі наукових зацікавлень сучасний стан родинної та календарної обрядової культури українців, а також процеси культурних взаємовпливів, що відбуваються на міжетнічних кордонах, етнорегіональна специфіка обрядового тексту загалом.

Є керівником навчальної (фольклорної) практики студентів Інституту філології, здійснює наукове керівництво й рецензування курсових та бакалаврських робіт.

Статті:

  1. «Історіографічна проблематика в науковому осмисленні учнів професора Л.Ф.Дунаєвської» (2009);
  2. «Козацтво в українському фольклорі крізь виміри традиційної образної системи» (2011),
  3. «Художні засоби героїзації образу козака у фольклорі» (2012),
  4. «Український історичний епос: художня трансформація образу козака» (2013).

E-mail: r_natalia@ukr.net