Дем’яненко Наталія Борисівна

Доцент кафедри полоністики, кандидат філологічних наук

Народилася 28.07.1969 р. у м. Києві.

У 1993 р. закінчила з відзнакою філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, у 1999 році аспірантуру по кафедрі слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

З 1993 до 1996 року працювала на кафедрі слов’янської філології старшим лаборантом, з 1996 року працює на посаді асистента кафедри, а з 2000 р. на посаді асистента кафедри полоністики Інституту філології.

У 2003 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Фразеологічні одиниці польської мови на позначення ментальних властивостей людини», яку покладено в основу монографії, виданої 2005 р.

З 2005 р. працює доцентом кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: польська фразеологія та лексикологія, методика викладання мови, культура польської мови.

Брала участь у багатьох міжнародних наукових конференціях та семінарах як в Україні, так і за її межами, зокрема у Польщі (Варшава, Сєдльце, Цєшин), представляючи результати власних наукових досліджень. Є автором  більш ніж 45 наукових статей, навчально-методичних праць, навчальних посібників  з польської фразеології.

Викладає курси:

  • Основна слов’янська мова
  • Лексикографія та фразеологія польської мови
  • Порівняльне вивчення слов’янської фразеології
  • Лексичний склад польської мови
  • Польський словотвір

Основні праці:

  1. Матеріали до спецкурсу «Польська фразеологія». Навчальний посібник. - К., 2005.
  2. Фразеологічні одиниці на позначення ментальних властивостей людини у польській мові. - К., 2005.
  3. Порівняльне вивчення польської та української фразеології. Навчальний посібник з курсу «Порівняльне вивчення слов’янської фразеології» - К.: Освіта України, 2012.
  4. Ментальна характеристика людини у польській, українській та російській фразеології // Aktualneproblemykomparatywistykisłowiańskiej: teoriaimetodologiabadań lingwistycznych. – Siedelce, 2010. – C.123-131.