Хайдер Тетяна Василівна

Доцент кафедри полоністики, кандидат філологічних наук

Народилася 5.03.1965 р. у м. Києві.

У 1983-1988 р.р. навчалася у Київському університеті ім. Тараса Шевченка на відділенні польської філології (кафедра слов’янської філології). Після закінчення університету працювала в Інституті мовознавства ім. О.Потебні НАН в складі групи укладачів польсько-українського та українсько-польського словника.

У 1993 році вступила до аспірантури. З 1994 року працює на кафедрі слов’янської філології, викладає історію польської літератури, польську мову, програмні спецкурси. З утворенням кафедри полоністики працює на новоствореній кафедрі. 

У 2004 році захистила дисертацію на тему «Сатиричний дискурс польського літературного кабаре». З 2008 р. працює доцентом кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Серед наукових зацікавлень - проблеми історії польської літератури, літературознавства, польської мови та культурології, зокрема сучасні етапи розвитку постмодерної культури і літератури в контексті європейської інтеграції.

Є автором понад 40 наукових статей, навчально-методичних праць, навчальних посібників з польської мови та літератури.

Основні публікації:

 1. До ювілейного наукового збірника Acta Lemiana Monashiensis уклала бібліографію творів С.Лема та опрацювань його творчості в Україні (Special Lem Edition  of Acta Polonica Monashiensis, Volume 2, Number 2,  Leros Press, 2002, Sydney, Australia).
 2. «Історія польської літератури. Середні віки». – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008 р.- 260 с.
 3. Доповідь до ХIV Міжнародного з’їзду славістів в Охриді (Македонія) 2008 р. «Сатиричний дискурс південно- та західнослов’янської прози про першу світову війну»  (спільно з к.філол.н. О.І. Дзюбою-Погребняк  та к.філол.н. О.П. Палій) – Слов’янські обрії:  Збірник наукових праць. Вип.2./ НАН України. Український комітет славістів. Нац. Біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – К., 2008.
 4. Культурологическая парадигма в изучении современной польской литературы (Материалы Международного научного симпозиума «Славянские языки и культуры в современном мире»). – М., МГУ им. Ломоносова, МАКС-пресс, 2009. – С. 413-414).
 5. Глаголы боли в польском языке (успівавторстві з д.філол.наук Яворською Г.М) - Концепт боль в типологическом освещении/ ред. Брицын В.М., Рахилина Е.В, Резникова Т.И., Яворская Г.М. – К.: Видавничий Дім Дм. Бураго, 2009. 424с. – С. 110-135 (В межах проекту, фундованого програмою INTAS („Core vocabulary in a typological perspective: semantic shifts and form/meaning correlations (Typ Voc)”), реалізованого НАН Росії та НАН України). 
 6. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд [Текст] / К. Павловський ; пер. з англ. М. Бондаренко; пер. з пол. Т. Хайдер ; Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні. - К. : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. - 228 с. 
 7. Монографія: «Польське літературно-мистецьке кабаре: національний феномен сатиричного дискурсу». – Монографія/Т.В.Хайдер – К. :Видавничий центр КНЛУ, 2012. – 158 с.
 8. Переклади: Павловський, Кшиштоф.

Викладає нормативні курси з історії польської літератури, спецкурси:

 • Історія польської літератури
 • Еволюція літературних традицій в Польщі
 • Слов’янська література в контексті сучасної Європи
 • Історія польської культури
 • с/к “Літературні школи і напрямки”.