Переклад із західноєвропейських мов

Переклад з англійської мови

Студенти цієї спеціальності здобувають професійні навички перекладу з англійської і другої (іспанської, італійської, німецької, французької або новогрецької) мови, отримують фундаментальні знання з граматики, стилістики та лексикології цих мов. Викладачами є найкращі спеціалісти у сфері перекладу.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із перекладу з англійської мови;
 • спеціаліста – Спеціаліст із перекладу, перекладач із англійської та другої західноєвропейської мов;
 • магістра – Магістр перекладу, перекладачіз англійської та другої західноєвропейської мови, філолог-дослідник.

Наукові дисципліни, що вивчаютсья:


Переклад з іспанської мови

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – іспанську та англійську, за бажанням – португальську як третю іноземну, яку викладає лектор з Бразилії. Зі студентами працюють найкращі викладачі, перекладачі та носії мови. Під час навчання студенти проходять перекладацьку практику в Генеральній Прокуратурі України, в музеях Києва, на приватних підприємствах. Кожного року найкращих студентів направляють на навчання до Гранадського університету.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із перекладу з іспанської мови;
 • магістра – Магістр перекладу, перекладачіз іспанської та другої західноєвропейської мови, філолог-дослідник.

Наукові дисципліни, що вивчаютсья:


Переклад з італійської мови

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – італійську та англійську, за бажанням – іспанську або португальську як третю іноземну. З ними працюють найкращі викладачі, перекладачі та носії мови. Під час навчання студенти проходять перекладацьку практику в Генеральній Прокуратурі України, в музеях Києва, на приватних підприємствах.

Кваліфікаційний запис в дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із перекладу з італійської мови;
 • магістра – Магістр перекладу, перекладач з італійської та другої західноєвропейської мови, філолог-дослідник.

Наукові дисципліни, що вивчаютсья:


Переклад з німецької мови

Кафедра теорії і практики перекладу з німецької мови є випусковою. Тут працюють кращі перекладачі-практики, викладачі з Німеччини та Австрії.

Студентам читаються загальні дисципліни: риторика, дипломатичний протокол, естетика, економіка, право, організація бізнесу, релігієзнавство тощо, спеціалізовані вузькопрофесійні курси з перекладу: науково-технічного, юридичних та економічних текстів, синхронного, літературного та редагування тощо. Працює наукова школа з лінгвістики фахових мов, термінознавства та науково-технічного перекладу, діє щомісячний семінар «Теорія і практика перекладу», видається міжнародний журнал «Германістика в Україні».

Кращі студенти мають змогу навчатися у німецькомовних країнах.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із перекладу з німецької мови;
 • магістра – Магістр перекладу, перекладачіз німецької та другої західноєвропейської мови, філолог-дослідник.

Наукові дисципліни, що вивчаютсья:


Переклад з французької мови

Студенти цієї спеціальності вивчають дві іноземні мови – французьку та англійську, за бажанням – іспанську або португальську як третю іноземну. З ними працюють найкращі викладачі, перекладачі та носії мови. Під час навчання студенти проходять перекладацьку практику в Генеральній Прокуратурі України, в музеях Києва, у Французькому культурному центрі, на приватних підприємствах.

Кваліфікаційний запис у дипломі:

 • бакалавра – Бакалавр філології, фахівець із перекладу з французької мови;
 • магістра – Магістр перекладу, перекладачіз французької та другої західноєвропейської мови, філолог-дослідник.

Наукові дисципліни, що вивчаютсья: