Вільна Ярослава Володимирівна

Доктор філологічних наук, професор кафедри історії української літератури та шевченкознавства, літературознавець

Народилася 1958 р. в Києві.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1980)  й аспірантуру при ньому. З 1980 р. працює на кафедрі історії української літератури (згодом кафедра історії української літератури і шевченкознавства).

Кандидатська дисертація «Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького» (1990 р.). Докторська дисертація «Ідейно-естетичний феномен творчості Г. Квітки-Основ`яненка: герменевтичний аспект» (2006 р.).

Коло наукових інтересів: класична українська література.

Викладає навчальні курси:

 • Історія української літератури другої половини ХІХ ст..;
 • Загальноєвропейський контекст українських літературних інновацій;
 • Українська література в колі європейських стильових течій І половини ХІХ століття.

Є автором понад 70 праць з історії української літератури і фольклористики, у тому числі монографій та колективних монографій (у співавторстві), посібників з історії української літератури.

Основні науково-методичні праці:

 1. Українська література. Письмовий і усний екзамен. Посібник для абітурієнтів (К., 1998);
 2. Інтеграція позитиву у творчості Шевченка. Аспекти символу, аксіології, онтології, міфу, психології і стилю (К., 2002) (у співавторстві);
 3. Шевченкознавство в Київському національному університеті (К., 2004) (у співавторстві)
 4. Історико-літературний феномен критичної інтерпретації прози Г. Квітки-Основ'яненка (К., 2004);
 5. Літературно-історичний контекст творчості Г. Квітки-Основ'яненка( К., 2010);
 6. Вільна Я.В.Г.Квітка-Основ'яненкоіТ.Шевченко:гуманістичнийдіалог// Шевченкознавчістудії. –В.13. –К,2010.
 7. Шевченківський дискурс у повісті І. Нечуя-Левицького «Дві московки» // Шевченкознавчі студії. – №14. – К,  2011;
 8. Етнографія як одна із передумов  самобутності творів Г. Квітки-Основ’яненка // Література. Фольклор. Проблеми поетики.  –      № 36. – К., 2012;
 9. Українські родинні обряди в літературній інтерпретації Г. Квітки-Основ’яненка // Українське літературознавство. – № 75. – Львів, 2012;
 10. Творчість І. Нечуя-Левицького 60-х років у контексті естетичних пошуків української  літератури ХІХ ст. (Роль внутрішнього  монологу) // Літературознавчі студії. Зб. наук. пр. – Вип. 37., Ч. 1. – К., 2013;
 11. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості І. Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання «Рибалка Панас Круть») // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка. Серія: Літературознавство. – Вип. 38. – Тернопіль, 2013