Сліпушко Оксана Миколаївна

Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства

Народилася у 1973 р. на Сумщині.

Закінчила філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка й аспірантуру при ньому. Кандидат філологічних наук з 1998 р. Тема дисертації – «Давньоукраїнський бестіарій: генезис і система»З 2001 р. – асистент кафедри історії української літератури і шевченкознавства, з 2006 р. – доцент цієї кафедри. 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Еволюція та функціонування літературних образів у парадигмі писемних пам`яток Раннього і Високого Середньовіччя (ХІ-перша половина ХІІІ ст.)» зі спеціальності 10.01.01 – українська література як здобувач кафедри. З 2011 р. – професор кафедри. 2013 р. отримала вчене звання професора. З 9.10.2012 р. – завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства.

Наукова праця О.М. Сліпушко «Софія київська. Українська література Середньовіччя: доба Київської Русі (Х–ХІІІ століття)» відзначена Премією ім. Т.Г. Шевченка Київського національного університету (2005) та Щорічною премією Президента України для молодих учених (2007). Почесна грамота Київської міської державної адміністрації та іменний годинник (2011).

Член вченої ради Інституту філології та спеціалізованої вченої ради Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Заступник керівника робочої групи з підготовки та відзначення 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка. Відповідальний секретар підгрупи для розроблення проекту Державної програми всебічного розвитку і функціонування української мови на чолі з ректором Л.В. Губерським. 

Автор семи одноосібних монографій:

 1. «Духовна Держава Тараса Шевченка» (2013) (pdf),
 2. «Еволюція та функціонування літературних образів у книжності Києворуської держави (ХІ-перша половина ХІІІ століть)» (2009),
 3. «Код Святої Софії» (2007),
 4. «Будівничі Софійського собору» (2007),
 5. «Література Київської Русі. Нариси» (2005),
 6. «Софія київська. Українська література доби Середньовіччя» (2002),
 7. «Давньоукраїнський бестіарій (звірослов)» (2001),
 8. навчального посібника з грифом МОН «Образ автора у літературі Києворуської держави ХІ-перша половина ХІІІ століть» (2009, 2011).

Укладач словників із сучасної української мови, упорядник хрестоматій із давньої української літератури. Загалом має 104 публікації, з них 98 наукового та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі 63 у фахових виданнях. Має авторське Свідоцтво Державного агентства України з авторських і суміжних прав.

Викладає курси:

 • «Давня українська література» для студентів 1курсу бакалаврату спеціальності «українська мова і література, іноземна мова»,
 • «Давня українська література» для студентів 1курсу спеціальності «слов`янські мови та літератури»,
 • «Функціональна роль русько-української книжності доби Середньовіччя у сучасному літературному процесі: гуманітарний дискурс» для студентів 1 курсу магістратури спеціальності «українська мова і література, іноземна мова», «українська мова і література» заочної форми навчання;
 • «Давня українська література» для студентів 1 курсу спеціальності «українська мова і література» заочної форми навчання,
 • «Давня українська література» для студентів 1 курсу заочної форми навчання спеціальності «українська мова і література, фольклористика».

Всі курси забезпечені навчально-методичною і науковою літературою.