Довжок Тетяна Володимирівна

Асистент кафедри полоністики, кандидат філологічних наук

Дата і місце народження: 18.01.1976, смт. Рокитне Київської обл.

1998 закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008 захистила кандидатську дисертацією на тему: "Польська повоєнна проза пограниччя: ідентичність, часопростір, катастрофізм".

З 2006 працює асистентом кафедри полоністики Інституту філології. У період 2001-2006 працювала перекладачем Польського Інституту у Києві – офіційного представництва Міністерства закордонних справ Республіки Польща в Україні.

Викладає нормативні курси:

 • «Основна слов’янська мова. Початковий комунікативний рівень» (І курс);
 • «Основна слов’янська мова. Фонетика сучасної польської мови. Орфографія і пунктуація сучасної польської мови» (ІІ курс);
 • «Основна слов’янська мова. Морфологія: словозміна (іменник, прикметник, займенник); прислівник і службові частини мови» (ІІІ курс);
 • «Основна слов’янська мова. Морфологія: дієслово. Синтаксис простого і складного речення» (ІV курс);
 • «Теорія і практика перекладу» (ІV курс);
 • «Актуальні проблеми слов’янського перекладознавства» (ІV курс);
 • «Специфіка усного перекладу з укр. на пол./ з пол. на укр.» (ІV курс);
 • «Література в контексті слов’янської культури» (І курс ОКР «Магістр»);
 • «Теоретичні питання слов’янського літературознавства» (І курс ОКР «Магістр»);
 • «Мовний етикет польської мови» (І курс ОКР «Магістр»).

Брала участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях, зокрема:

 • щорічні «Міжнародні славістичні наукові читання, присвячені пам’яті академіка Леоніда Булаховського»;
 • щорічні професорсько-викладацькі конференції Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • міжнародна науково-практична конференція “Європейський вимір української полоністики” (Київ – Умань – Ірпінь, 2007);
 • XVIII Міжнародна наукова конференція «Мова і культура» ім. проф. Сергія Бураго (Київ, 2009);
 • Міжнародна наукова конференція «Памежжа ў моўнай, гістарычнай і культурнай перспектыве» (Мінськ, 2010);
 • Міжнародна наукова конференція «Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст» (Луцьк, 2011).
 • Міжнародна наукова конференція «Галичина зламу XIX і XX століть: модернізм двох народів. З українсько-польського діалогу в літературі та культурі. Ідеї-осередки-видання” (Львів, 2011);
 • Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 170-літтю кафедри слов’янської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Київ, 2012).
 • Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих вчених «Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій» (Київ, 2013) та інші.

Загалом опублікувала 29 наукових статей (від 2008 р. - 19 статей). Основні публікації див. у Додатку