Навчальні дисципліни

Заочна форма навчання

ІV укр. заоч.

С/С “Лексичні засоби” 6/4 пр. (І / ІІ сем.)

V укр. заоч.

С/К “Вступ до структурної лінгвістики” 6л. (І сем.)

С/С “Функціональний синтаксис” 6/6 пр. (І / ІІ сем.)

VІ укр. заоч.

С/К “Перцепція поетичної мови” 12 л. (ІІ сем.)

С/К “Мовна майстерність” 8 л. (ІІ сем.)

С/К “Методи лінгвістичного аналізу” 8 л. (І сем.)

С/К “Основи лінгвопоетики” 12 л. (ІІ сем.)

Денна форма навчання

ІІІ укр.

С/К “Українська мова в контексті прескриптивної лінгвістики” – 18 л. (І сем.)

С/К “ Етнопсихологічний особливості семантики номінативних одиниць” 17 л. (ІІ сем.)

С/К “Проблема декодування поетичного тексту” 36 л. (І сем.)

С/С “Теоретичні питання граматики” 18/17 пр. (І/ІІ сем.)

С/С “Функціонування укр.. мовних норм”18/17 пр. (І/ІІ сем.)

С/К “Морф. категорії дієслова” 18 л. (І сем.)

С/К “Живомовні джерела УМ” 34 л. (ІІ сем.)

ІV курс, укр.

С/К “Проблемні питання синтаксису” 18 л. (І сем.)

С/К “Суб’єктивна і предикатна синтаксема” 18 л. (І сем.).

С/К “Проблеми мовних контактів: інтерференційні зони СУМ” 18 л. (І сем.) С/К “Породження мови” 18 л. (І сем.)

С/К “Структурне моделювання” 18 л. (І сем.)

С/К “Архаїчна лексика УМ” 26 л. (ІІ сем.)

С/С “Поетична лексика в СУМ” 18/17 пр. (І/ІІ сем.)

С/С “Лінгвістична поетика” 18/17 пр. (І/ІІ сем.)

С/С “Актуальні проблеми прескриптивної лінгвістики” 18/17 пр. (І/ІІ сем.)

V курс, укр.

С/К “Принципи функціональної лінгвістики” 36 л. (І сем.)

С/К “Методи лінвістичного аналізу” 9 л. (І сем.)

С/К “Мовна майстерність” 18 л. (І сем.)

Семінар 18 пр. (І сем.)

Магістратура

С/К “Перцепції поетичної мови” 36 л. (І сем.)

С/К “Мовна майстерність філолога” 18 л. (І сем.)

С/К “Методи лінгвістичного аналізу” 9 л. (І сем.)

С/К “Актуальні проблеми інтерперцепції у лінгвост.” 18 л. (І сем.)

Н/С “Лінгвістичний аналіз поетичного тексту” 18 пр. (І сем.)

Спеціалізація “Комп’ютерна лінгвістика”

Денна форма навчання

ІІІ курс, комп. лінгв.

С/К “Вступ до структурної лінгвістики” 18 л. (І сем.)

С/К “Нові інформаційні технології” 34 л. (ІІ сем.)

С/К “Лінгвостатистика” 34л. (ІІ сем.)

С/К “Формальний апарат” 17л. (ІІ сем.)

С/С “Лінгвістичні алгоритми” 18/17 пр. (І/ІІ сем)

V курс

С/К “Основи штучного інтелекту” 18 л. (І сем.)

С/К “Машинний переклад” 18 л. (І сем.)

С/С “Лінгвістичні алгоритми” 18 пр. (І сем.)

Нові курси

Мойсієнко А.К. - спецкурс для магістрів «Питання теорії поетичної мови»

Бас-Кононенко О.В. - спецкурс для бакалаврів «Антропофоніка і психофонетика: аспекти взаємодії»

Бондаренко В.В. - спецкурс для студентів 2 курсу «Просодична система української мови»

Кравченко Л.О. - спецкурс для магістрів «Ономастикон української мови»