Гулей Тетяна Василівна

Викладач англійської мови, асистент кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології Інституту філології 

З 2009 по 2010р.р. - асистент кафедри англійської філології Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка 

З 2010 по 2011р.р. - асистент кафедри англійської мови гуманітарних факультетів Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка 

Написання дисертаційного дослідження «Лексичні одиниці англійської мови як відображення урбанізаційних процесів» під керівництвом д.філол.н., проф.Бєлової А. Д.

Участь у 5 всеукраїнських наукових конференціях.

Автор 7 наукових статей.

Напрямки дослідження: лексикологія, теоріяномінації, семантика, семасіологія, етимологія, мовні й концептуальні картини світу.