Кузнєцова Ольга Олександрівна

Доцент кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології Інституту філології, кандидат  психологічних наук.

Дисципліна: англійська мова для студентів, магістрантів, аспірантів та здобувачів. З 2010 року працює на новоствореній кафедрі іноземних мов факультетів психології та соціології.

Кваліфікаційний рівень: англійська мова за професійним спрямуванням - розробка посібників та практикумів; навчальнихй тестових завдань; екзаменаційних матеріалів для студентів, магістрантів та аспірантів гуманітарних факультетів.

Напрям дослідницької роботи зорієнтовано на стратегії та методи  навчання іноземних мов  для спеціальних та академічних цілей; дослідження психолого-лінгвістичних аспектів формування мовленнєвої компетентності студентів на неспеціальних  факультетах.

Науковий та навчально-методичний доробок складає понад 80 наукових та  навчально-методичних праць, посібники практичного призначення, рекомендовані МОН України, знаходяться у бібліотечних фондах університету:

  1. Introduction to Law (Вступ до права). Англійська для юристів // Видавництво ”Україна”, Київ, 2001.
  2. An Open Society: Combating Corruption (”Відкрите суспільство: протидія корупції”). // ВПЦ ”Київський університет “, Київ, 2010.
  3. Democracy in Discussion: Human Rights in the World Community-  (”Роздуми про демократію: захист прав людини у світовому досвіді // ВПЦ ”Київський університет “, Київ, 2011.  

В 2014 році підготувала нову Програму підготовки аспірантів/здобувачів  факультетів психології та соціології  до складання кандидатського іспиту з іноземних мов.

Громадська робота: заступник голови Центру американознавства в Україні при відділі преси, культури і освіти посольства США в Україні.

У 2005 році присвоєно звання "Ветеран праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка".