Лащихіна Віталіна Петрівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології

У 1997 р. закінчила Київський державний лінгвістичний університет.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».

Викладає курси:

  • «Іноземна мова: практичний курс»,
  • «Іноземна мова за професійним спрямуванням».

Має 30 публікацій, із них 18 наукового та 12 навчально-методичного характеру. Є автором навчального посібника з грифом МОН (одноосібно) та 2 навчальних посібників (у співавторстві).