Лисенко Катерина Вікторівна

Викладач кафедри іноземних мов факультетів психології та соціології

Народилась 6.04.1976 року у м.Києві

У 1998 році закінчила Київський університет ім.Тараса Шевченка за спеціальністю «Переклад»

Працює над дослідженням теми: «Риторико-просодичні особливості драматургічного дискурсу (на матеріалі аудіо-записів радіовистав за п‘єсами В.Шекспіра ХХ-ХХІ ст.)».