Опанасенко Олена Іванівна

Доцент кафедри іноземних мов факультетів психології і соціології, кандидат історичних наук

Народилася 16 липня 1968 року у м. Києві.

У 1990 році закінчила факультет романо-германської філології КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Отримала спеціальність – германські мови та література.

Загальний науково-педагогічний стаж становить 25 роки.

З 1999-2005 працювала старшим викладачем кафедри німецької мови Інституту природничо-географічної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова.

З 2005-2008  навчалася в аспірантурі Національного університету харчових технологій, кафедра українознавства (денна форма навчання).

З 2008 року – до сьогодні працює на посаді доцента Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Педагогічний стаж у вищій школі (закладах ІІІ-ІVрівнів акредитації) становить 15 років.

У  січні 2011 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 07.00.01 – історія України на тему: «Українсько-німецьке культурне співробітництво 1991-2008 рр.»

Опанасенко О.І. має 20 публікацій, серед яких 3 навчально-методичні розробки. У науковому доробку Олени Іванівни активна участь у науково-практичних конференціях всеукраїнського та міжнародного масштабу. Є також публікації в німецькому спеціалізованому журналі.

У 2008 році очолила групу викладачів німецької мови для проходження стажування в Німеччині (була координатором групи).

Починаючи з 2011 року по сьогодні, співпрацює з німецьким фондом Ганса Зайделя, де постійно бере участь у науково-практичних семінарах з культурології та політології.

З 2012 року Опанасенко О.І. викладає німецьку мову за професійним спрямуванням на факультеті соціології у студентів 1-4 курсів. У квітні 2013 року під керівництвом Опанасенко О.І. у семінарі «Молодь Європи» брали участь студенти-соціологи. Під час цієї поїздки було зорганізовано також ознайомчий тур по Німеччині в рамках проекту «Україна та ЄС», започаткованого доц. Опанасенко О.І. Про результати поїздки було прозвітовано в друкованому університетському виданні «Київський національний університет».

У листопаді 2013 р. Олена Іванівна бере участь у семінарі згадуваного вже вище фонду. Тема семінару «Релігійні свята та традиції Німеччини» надихають на проведення тематичного заняття у всіх групах студентів соціологів.

На старших курсах 3-4 до обговорення на заняттях пропонуються сучасні спірні питання в області соціології та проводиться компаративний аналіз названих проблематик відповідно в українському та німецькому суспільствах. Олена Іванівна є новатором в просуванні на український ринок методичних концепцій  Гете-Інституту  та залучення до навчального процесу найсучасніших навчальних посібників.

Доц. Опанасенко О.І. працює над укладанням збірника фахових текстів з соціології та є укладачем програми з вивчення німецької мови за професійним спрямуванням на 3-4 курсах.