Прутько Світлана Олександрівна

Викладач-асистент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов ім. Миколи Зерова

Народилася 3 вересня 1985 року в місті Києві.

Магістр філології, викладач-дослідник, перекладач з французької та англійської мов. У 2007 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2010 року закінчила навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.16 - “перекладознавство” Київського національного університету імені Тараса Шевченка Інституту філології кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені Миколи Зерова. Готується до захисту кандидатської дисертації “Творча майстерність Максима Рильського – перекладача французької прози та поезії”, науковий керівник - доц. Саєнко С.Г.

З 2010 р. працює на посаді викладача-асистента кафедри теорії та практики перекладу з романських мов ім. Миколи Зерова Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Основні напрямки наукової та педагогічної діяльності: французька мова та переклад.

Має ELC BRITISH Council, General English Upper Intermediate, Certificat de CLE International (сертифікат за активну участь у конференції, присвяченій новітнім тенденціям викладання французької мови),“Attestation de Didier formation de : Une nouvelle approche de l’inseignement du français’’, “Attestation de Didier formation de: Faire apprendre et ne plus enseigner”.

Виконувала синхронний переклад у рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи на Форумі міністрів європейських країн «Європейська школа 21 століття: Київські ініціативи».

Виконувала послідовний переклад як персональний перекладач з французькой мови першого заступника Міністра Аліпова О. М. та Міністра регіонального розвитку будівництва та ЖКХ України Близнюка А.М. на 17-й сесії Конференції міністрів країн-членів Ради-Європи.

Виконувала синхронний та послідовний переклад в Ялті, де за сприянням Міністерства культури України відбулася Міжнародна конференція «Київська ініціатива» та «Східне Партнерство» – співробітництво та взаємодія». За підсумками роботи Конференції підписано Ялтинську декларацію країн-учасниць Регіональної програми «Київська ініціатива».

Отримала лист-подяку від Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за успісше виконання синхронного перекладу на Форумі міністрів європейських країн “Європейська школа 21 століття: Київські ініціативи” у рамках головування України в Комітеті Міністрів Ради Європи.

Основні публікації:

  1. Максим Рильський в історії українського перекладу // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. Наукових праць. – Вип. 15. – К.: Видавничо- поліграфічний центр “Київський університет”, 2007. – 180 с.
  2. Майстерність перекладу Максима Рильського французької пейзажної лірики (на прикладі вірша Поля Верлена “Щаслива година”) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. Наукових праць. – Вип. 16. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. – 144 с.
  3. М.Т. Рильський як теоретик і практик художнього перекладу //Мовні і концептуальні картини світу. - Вип. 25, частина 3. – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – 480 с.
  4. Особливості поетичного стилю Максима Рильського при перекладі поезії Віктора Гюго // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика: Зб. Наукових праць. – Вип. 18. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2009. – 174 с.).
  5. Поетика Віктора Гюго у перекладі Максима Рильського (на прикладі вірша “Мистецтво і народ”) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: Іноземна філологія. – Вип. 45. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2012.
  6. Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа “Кентаври втікають”// Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 2 (44) – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 350 с.