Іщенко Євгеній Олександрович

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри історії української літератури та шевченкознавства

Дата і місце народження: 20.08.1977, м. Київ

Закінчив магістратуру філологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1999 році за спеціальністю “українська мова і література”.

1999-2002 навчався в аспірантурі (денна форма) на кафедрі історії української літератури та шевченкознавства Інституту філології. Захистив кандидатську дисертацію на тему: ″Екзистенційні концепти художньої свідомості  В. Стуса″.

Із 1.09.2013  працює на посаді асистента кафедри історії української літератури і шевченкознавства.  Автор статей із філософсько-психологічної проблематики в українській літературі.

Основні праці:

  1. ″Віталізація смерті в поезії Василя Стуса″ // Слово і Час. – 2006. - №11. – С.69-77;
  2. ″Містичні переживання в поезії В. Стуса″ // Дивослово. – 2004. - №8, С.53-57;
  3. ″Шевченко і Стус: дві постаті української поезії″ // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – 2002. – Вип.13. – С.108-117;
  4.  ″Сни і спогади як засіб екзистенційного світосприйняття у поетичній спадщині В.Стуса″ // Наукові записки Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Серія літературознавство. Випуск 3(35).  – 2003. С.139-147.