Гончарова Ольга Олегівна

Асистент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук

Освіта:

2008 – 2011 - Аспірантура кафедри англійської філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Кваліфікація: кандидат філологічних наук. Захист дисертації на тему «Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у ХХ-ХХІ ст.» відбувся 19.09.2012 р.

2002 – 2007 - Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Спеціальність: мова та література (англійська). Кваліфікація: магістр філології, викладач-дослідник англійської та нідерландської мов і зарубіжної літератури, перекладач з англійської та нідерландської мов

Коло наукових інтересів: міжкультурна комунікація, національні стереотипи, взаємодія англійської та нідерландської мов

Викладає курси: 

  • Практичний курс з першої та другої іноземної мови (англійська)

Основні публікації:

  1. Гончарова О.О.Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у ХХ-ХХІ ст.: монографія / Ольга Олегівна Гончарова. – Київ: ТОВ «Видавництво «Арій», 2014. – 184 с.
  2. Гончарова О.О. Нідерландська мова у світі, що змінюється:становлення мови на території Нідерландів / О.О. Гончарова // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2012. – Випуск 46. – Частина 1. – с. 296-314
  3. Гончарова О.О. Фризька мова у комунікативному просторі Нідерландів мові / О.О. Гончарова // Мовні та концептуальні картини світу. - Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет", 2012. - Випуск 41. - Частина 1. - с. 274-281
  4. Гончарова О.О. Переключення кодів у мовленні нідерландців / О.О. Гончарова // Наукове видання «Мова і культура» – Київ: Київський національний університетет імені Тараса Шевченка, Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Випуск 13. – Т. ІІ (138) – с. 111-118
  5. Гончарова О.О. Відображення стереотипу нідерландця та Нідерландів у міжкультурній комунікації / О.О. Гончарова // Ученые записки Таврическогонациональногоуниверситетаим. В.И. Вернадского. Серия «Филология. Социальныекоммуникации»–Симферополь: Таврическийнациональныйуниверситетим. В.И. Вернадского, 2010. – Т. 23 (62). – № 2. – Часть 1. – с. 308-316
  6. Гончарова О.О. Вплив англійської мови на нідерландську: сучасні процеси запозичень та асиміляції / О.О. Гончарова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. – Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2009. – Випуск XVIII. – c. 115-124