Дмитрук Ольга Вікторівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації

Дата і місце народження: 4 січня 1980 р., м. Київ

У 2002 році закінчила магістратуру Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Отримала диплом з відзнакою.

Кандидат філолологічних наук (2006). Тема кандидатської дисертації «Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років)» (науковий керівник – д. філол. н., проф. Бєлова А. Д.)

Наукові інтереси: соціолінгвістика, психолінгвістика, теорія комунікації

Викладає курси:

 • Комунікативні стратегії англійської мови,
 • практичний курс англійської мови як основної,
 • практичний курс англійської мови як другої іноземної

E-mail: dmitruk_d@ukr.net

Основні публікації:

 1. Проблеми сучасного світу крізь призму англомовних комунікативних стратегій (ModernWorldChallengesThroughCommunicativeStrategiesinEnglish) : Навчальний посібник з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів".  – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2014. – 143 с.
 2. Маніпулятивні стратегії в міжособистісному спілкуванні (на матеріалі сучасних англомовних серіалів) // Мовні і концептуальні картини світу. Зб. наук. праць. Вип. 43, Ч.2. – К., 2013. – С. 21–30. Фахове видання ВАК України
 3. Модифікація іллокутивної сили висловлювань як засіб маніпулювання свідомістю (на матеріалі текстів англомовних ЗМІ) // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. праць. – Вип. 30. – К., 2013. – С. 52–56. – Фахове видання ВАК України
 4. Заголовки Інтернет повідомлень як засіб маніпуляції свідомістю // Проблеми семантики прагматики та когнітивної лінгвістики. Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 24. – С. 117–121. – Фахове видання ВАК України
 5. Стереотипи як основа для маніпуляцій свідомістю // Проблеми семантики слова, речення та тексту. Зб. наук. праць.  – Вип. 31. – К., 2013. – С. 77–81. – Фахове видання ВАК України
 6. Лексическая составляющая манипуляции сознанием в средствах массовой информации – В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. – Новосибирск: Изд. "СибАк", 2013. – С. 49–53. – База РІНЦ
 7. Эвфемистическое переименование как тактика манипуляции сознанием в англоязычных СМИ [Текст] / О. В. Дмитрук // Филология и лингвистика в современном обществе: материалы II междунар. науч. конф. (г. Москва, февраль 2014 г.).  – М.: Буки-Веди, 2014. –С. 146–148. – База РІНЦ
 8.  Посібник з позалекційного читання та відео для студентів І–ІVкурсів Інституту філології ("Harry Potter and the Prisoner of Azkaban" byJ. K. Rowling, "Bridget Jones's Diary" by Helen Fielding, "StarterforTen" byDavidNicholls, "GhostStories" byM. R. James). – Агентство "Україна", 2007 р. – 105 с.