Левицький Андрій Едуардович

Професор кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, доктор філологічних наук

Народився 24 листопада 1962 р. в м. Житомир. 

В 1985 р. закінчив факультет іноземних мов Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Я. Франка. Кандидат філологічних наук; тема дисертації „Функціонально-семанитчне поле кваліфікації ступеню прояву ознаки в сучасній англійській мові” (1991), доктор філологічних наук; тема дисертації „Функціональні зміни в системі номінативних одиниць сучасної англійської мови” (1999).

Досліджує проблеми англійського та зіставного мовознавства у сфері когнітивної лінгвістики та дискурсології.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства народної освіти України (1995 р.); Відмінник народної освіти України (1999 р.).

Викладає курси:

 • Порівняльна граматика англійської та української мов;
 • Основи теорії міжкультурної комунікації;
 • Комунікативні стратегії англійської мови.

Вибрані праці:

 1. Функциональные подходы к классификации единиц современного английского языка: Монография. –– К: «АСА», 1998. –– 362 с.
 2. Функциональнаяпереориентацияноминативныхединицсовременногоанглийскогоязыка: Монография. – Житомир: Редакционно-издательскийотделЖГПУ, 2001. – 168 с.
 3. An Advanced Course of the Theory of English Phonetics = Поглиблений курс теоретичної фонетики англійської мови: Навчальний посібник. – Вінниця: ПП Фоліант, 2005. – 71 с. (співавтор – Л. А. Гаращук).
 4. Вступ до мовознавства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 104 с. (співавтори: А. В. Сингаївська, Л. Л. Славова).
 5. Функциональная лингвистика в свете когнитивно-дискурсивной парадигмы: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2006. – 265 с.
 6. Linguistics. – K.: Знання України, 2006. – 172 с. (співавтори: Н. Д. Борисенко, Л. Л. Славова).
 7. Порівняльна граматика англійської та української мов: Підручник. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – 264 с.
 8. Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского языков: Учебное пособие. – К.: Освита Украины, 2009. – 360 с.
 9. Етнономінації у дзеркалі міжкультурної комунікації: Монографія. – К.: Логос, 2011. – 192 с. (співавтор – Ю. В. Святюк).