Некряч Тетяна Євгенівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Народилася 19 січня 1948 року в м.Києві.

В 1972 р. закінчила Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка за спеціальністю романо-германські мови та література і відтоді працює на кафедрі теорії та практики перекладу (за винятком періоду з лютого 1998 р. по серпень 2001 р., коли очолювала кафедру перекладу в Київському інституті перекладачів і в Українському інституті лінгвістики та менеджменту). Зараз – доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології.

У 1987 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Політичний роман США: проблеми становлення і сучасний стан». У 1989 році отримала наукове звання доцента.

Наукові інтереси включають літературознавство, стилістику та перекладознавство, зокрема, проблеми перекладу художньої літератури. Крім того, займається перекладом художніх творів – перекладено три романи, збірка казок О.Вайльда, десять п’єс англійських та американських драматургів, збірка віршів Л.Скирди про Японію (англійською мовою).

Нагороджена премією «За кращий літературний дебют 1984 року» (м.Москва).

У 1995 р. в рамках Програми наукових обмінів імені Фулбрайта проводила наукове дослідження з літературної стилістики в університеті Ратгерс у США. Стажувалася в Австрійському літературному товаристві (м.Відень) у 1991 р., в Університеті м. Едінбург (Велика Британія) у 1993 р., в Інституті перекладачів у м.Страсбург (Франція) в 1996 та 1997 р.

У 2002 році отримала дозвіл на керівництво кандидатськими дисертаціями, і за цей час захищено 7 дисертацій, які репрезентують літературне перекладознавство в Україні. Заохочує своїх колишніх аспірантів до продовження співпраці, зокрема до написання наукових монографій та навчальних посібників з проблем перекладу.

Основні публікації:

  1. «Айсберг в океані перекладу: відтворення ідіостилю Ернеста Гемінґвея в перекладах українською та російською мовами» (2014 р., з Довганчиною Р.Г.),
  2. «Вікторіанська доба в українському художньому перекладі» (2013 р., з Чалою Ю.П.), «Інтертекстуальна іронія і переклад» (2010, з Кам’янець А.Б.),
  3. «Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів» (2008, з Чалою Ю.П.),
  4. «Від А до Zанглійської стилістики» (2003, з Гнатюк Н.Г.),
  5. хрестоматія «Читаємо і розмовляємо англійською мовою» (1998),
  6. інші навчальні посібники та понад 110 наукових статей з проблем літературознавства, стилістики, перекладу, методики викладання англійської мови.

Викладає курси:

  • Основи риторики,
  • практика перекладу,
  • комунікативні стратегії,
  • англійська мова (основна).

E-mail: tnekryach@ukr.net

Website: nekriach.com