Нечипоренко Мирослава Юріївна

Асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Народилася 8 жовтня 1982 року у смт Нова Борова Житомирської обл.

У 2004 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: художній переклад, авторська стилістика, переклад з різноструктурних мов, редагування перекладу, лінгвокультурологічна інтерпретація тексту.

Викладаэ курси:

  • Техніка перекладу
  • Практика письмового та усного перекладу
  • Комунікативні стратегії англійської мови як другої іноземної
  • Практичний курсанглійської мови як першої та другої іноземної

Основні публікації:

  1. Функціональне навантаження діалектизмів у текстах Юрія Андруховича як джерело перекладацьких труднощів (на матеріалі перекладів «Рекреацій», «Московіади» та «Перверзії» англійською та польською мовами) //Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. - Т. IV (150). – С. 431-439.
  2. Перекладач як перший читач постмодерністських художніх текстів // Вісник Харківського національного університету ім.В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна . – Харків : Видавництво ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 1964. - N867: Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. Вип.60 . – 2009 . – С.182-186 .
  3. Функціонування стилістично маркованої знижено-розмовної лексики у творах Ю. Андруховича та особливості її відтворення англійською та польською мовами // Науковий часопис Національного педагогічного університета імені М. П. Драгоманова. Серія 9: Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – № 2. – К.: ТОВ "Видавництво "Знання України", 2007. – С. 118-123.
  4. Шляхи збереження авторських імплікацій та національного колориту при відтворенні реалій з романів Ю. Андруховича англійською та польською мовами // Вісник Житомирського педагогічного університету імені Івана Франка. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2007. – Вип. 34. – С. 207-213.

e-mail: ukrayinka@ukr.net