Матюша Вікторія Іванівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

Дата і місце народження: 12.12.1983, м. Київ

2005 року закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «переклад», магістр філології, перекладач і викладач англійської, німецької та французької мов.

За період навчання була відзначена Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка стипендією імені М.Т. Рильського.

У 2005-2008 роках навчалася в аспірантурі на кафедрі теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка під керівництвом доцента Некряч Т.Є.

2008 року захистила кандидатську дисертацію «Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми».

Перекладач-практик високого рівня. Здійснює переклади для Ради Європи, Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України та ін.

Має близько 20 наукових праць. Бере активну участь у міжнародних конференціях («Федоровские чтения»,  Росія, 2012,  «Translating myth»,  Великобританія, 2013, Translation and Cinema, Україна, 2014).

Основне коло наукових інтересів складає аудіовізуальний переклад, драматургічний переклад, кінопереклад, збереження та відображення авторського задуму в перекладі 

Викладає курси:

  • «Практики перекладу з англійської мови»,
  • «Охорони праці в галузі»,
  • «Жанрові теорії перекладу» (аудіовізуальний переклад)

Основні наукові праці:

  1. К вопросу общности подходов к переводу драмы  и кино // Университетское переводоведение. – Ст.-Петербург, 2013. – Выпуск 12. – С.256-265.
  2. Ситуативна та експлікативна асиметрії у перекладі драматичних творів та кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2010. – № 31. Книга 2 – С.99-104.;
  3. Теорія перекладу драматургії в українському перекладознавстві // Іноземна філологія : український науковий вісник. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – Вип. 121. – С. 227-233;
  4. Переклад гри слів в драматичних творах: втрати і досягнення // Мовні та концептуальні картини світу. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. – № 24. Книга 2 – С.252-256;
  5. Кореляція типів асиметрії з трансформаційними прийомами у перекладі драматичних творів // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – Львів: ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 15. – С. 244-249.
  6. Британська і американська драматургія ХХ ст. в Україні: постави та публікації // Вісник львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 7. – С. 54-57.

E-mail: vmatyusha@gmail.com