Трищенко Ірина В’ячеславівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови, магістр лінгвістики Ланкастерського університету (Велика Британія)

Закінчила Київський державний університет ім. Тараса Шевченка (в 1979 році).

З 1979 року викладач кафедри англійської мови природничих факультетів; з 1991 року викладач, з 1993 доцент кафедри ТПП германських мов (зараз кафедри ТПП з англійської мови)

В 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Стилістичні та комунікативні особливості номінацій-звертань в художньому тексті ».

Професійна діяльність та наукові інтереси: стилістика, прагматика, стилістичні аспекти перекладу.

Викладала практику англійської мови , практику письмового перекладу, англійську мов як другу, комунікативні стратегії першої та другої іноземної мови.

Читала лекції з стилістики, порівняльної граматики, порівняльної стилістики, спецкурс з прагматичних аспектів перекладу.

Керувала перекладацькою та асистентською практикою, магістерськими, дипломними та бакалаврськими роботами. Відповідала за проведення студентських наукових конференцій.

Зараз викладає комунікативні стратегії першої та другої іноземної мови для студентів магістратури та читаю лекції з стилістики першої іноземної мови.

Видано 50 наукових та навчально-методичних праць. Неодноразово брала участь у міжнародних конференціях зі стилістики.

Вибрані праці:

  1. Комунікативні стратегії: підруч. Для студ. вищ. навч. закл. (у співавт.) Вид.2, доп. та перероб. – Київ:ВПЦ «Київський університет», 2013.
  2. «Мобільність оповіді» // Тези міжнародної конференції «Мобільна стилістика», Хайдельбергський університет, 2013р.
  3. Комунікативні стратегії: підруч. Для студ. вищ. навч. закл. (у співавт.) – Київ: Логос, 2011.
  4. Стилістичні аспекти перекладу. – Київ: Логос, 2010.
  5. “Forms of Address: Social Value and Expressive Potential”// Stylistics and Social Cognition. – Amsterdam-New York: Rodopi, 2007.
  6. «Оказіональні утворення в художньому тексті та особливості їх відтворення в перекладі»// Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка: Сер. Іноземна філологія. – Вип. 40. Київ, 2006р.
  7. «Алюзії в британському детективі: сучасність і традиції»// Тези міжнародної конференції «Перспектива і ретроспектива». Нью-Йоркський університет, 2004 рік.
  8. Навчальні завдання з практики перекладу суспільно – політичних текстів («Вища освіта та студентське життя у Великій Британії»). -  Київський університет. Київ, 2003р.