Трикашна Юлія Іванівна

Асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови

У 2006 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Навчалася в аспірантурі (2010-2013 рр.) при кафедрі методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови.

Працювала у Ніжинській вищій школі на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання (2006-2010 рр.). Викладає практику англійського усного та писемного мовлення на І-му та ІІ-му курсах факультету іноземних мов.

З 2014 року – асистент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: методика навчання англійської мови на різних етапах, використання автентичних художніх фільмів на заняттях з англійської мови.

E-mail: sparky7@ukr.net