Борисович Оксана Вікторівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри англійської філології та міжкультурної комунікації 

Назва дисертації «Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії», 2009 рік

Викладає курси:

  • практичний курс англійської мови (1-3 курси)
  • комунікативні стратегії (1 і 2 рік магістратури)

Наукові інтереси: стилістика, когнітивна лінгвістика, нові медіа

Основні публікації:

  1. Культурологічний компонент у мас-медійному літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 10. – К., 2004.
  2. Функціональна характеристика власних імен у літературно-критичному дискурсі // Літературознавчі студії: Збірник наукових праць. Випуск 11. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2004.
  3. Про співвідношення стереотипних та творчих мовних засобів у літературно-критичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу. Випуск 9: Збірник наукових праць. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2003