Нікіфорова Євгенія Юріївна

Асистент кафедри англійської філології

Освіта: Закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2004 році за спеціальністю «Мова та література (англійська, німецька)».

Дисертаційне дослідження: Займається написанням кандидатської дисертації з теми "Англомовна форумна комунікація" (на матеріалі англомовних Інтернет-форумів) зі спеціальності 10.02.04. – германські мови під керівництвом д.ф.н., проф. Бєлової А.Д.

Брала участь у 7 наукових міжнародних конференціях. Опубліковано 9 статей у наукових виданнях.

Досвід роботи в університеті: Працює в університеті з 2004 року на посаді асистента. Викладає практичний курс англійської мови на першому, другому, третьому та четвертому курсах. Керує написанням курсових робіт студентів другого курсу, розробляє методичні матеріали для контролю і перевірки знань студентів, бере участь у методичній роботі кафедри, а саме займається розробкою та укладанням робочої модульної програми з дисципліни „Практичний курс другої мови (англійська мова)” для студентів другого курсу та „Практичний курс другої мови (англійська мова)” для студентів третього курсу.

Наукові інтереси: віртуальна комунікація, лінгвістика тексту, дискурсологія.

Викладає курси:

 • Практичний курс другої мови для першого курсу
 • Практичний курс другої мови для другого курсу
 • Практичний курс другої мови для третього курсу
 • Практичний курс другої мови для четвертого курсу

Публікації:

 1. Нікіфорова Є.Ю. Дискурсивні характеристики форумної комунікації (на матеріалі англомовних Інтернет форумів)//Проблеми романо-германської філології. Зб.наук.праць – Ужгород, 2005 – с.128-135;
 2. Нікіфорова Є.Ю. Аргументація у форумній комунікації (на матеріалі англомовних Інтернет форумів)// Мовні і концептуальні картини світу. Зб.наук.праць – Вип.15. – Книга 1. – Київ, 2005 – с.339-342
 3. Нікіфорова Є.Ю. Комунікативні стратегії та тактики у форумній комунікації  молодіжних віртуальних спільнот// Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”,  2006. - Вип. 17. – с.276-281;
 4. Нікіфорова Є.Ю. Вербальні та невербальні засоби конструювання віртуального образу учасника  форумної комунікації // Слов’янський вісник: Зб.наук.праць Серія „Філологічні науки” – Вип.6 - Рівне, 2006 – с. 200-203;
 5. Комп’ютерний жаргон у форумній комунікації (на матеріалі англомовних Інтернет-форумів) // Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”,  2007. - Вип. 22. Частина ІІ. – с.43-47; 
 6. Нікіфорова Є.Ю. Типи мовних особистостей у віртуальному просторі 9на матеріалі англомовних Інтернет-форумів)// Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи/ НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов – К., 2010. – с.194-201
 7. Нікіфорова Є.Ю. Мовна особистість «Троль» в англомовній форумній комунікації//Мовні і концептуальні картини світу – Вип.43, Ч.3 – К., 2013. – с. 149-157
 8. Нікіфорова Є.Ю. Флуд у віртуальні комунікації (на матеріалі англомовних Інтернет форумів)// Мовні і концептуальні картини світу - 2013. - Вип. 46, Ч. 3. - С. 81-87.
 9. Нікіфорова Є.Ю. Модерація як умова успішної комунікації у віртуальному просторі//Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи/ НАН України, Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов – К., 2012. – с. 243-248.