Дурманенко Анна Миколаївна

Асистент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов ім. Миколи Зерова; перекладач

Народилася 14 лютого 1984 рокув м. Києві.

У 2006 році закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Т. Шевченказа спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра філології, перекладача з французької та англійської мов, викладача-дослідника.

У 2003-2005 рр. – навчання у Військовому інституті Київського національного університету імені Т. Шевченкана кафедрі військового перекладу. Військовий перекладач, старший лейтенант запасу.

У 2009 році закінчила Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Т. Шевченка за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію економіста.

З 2006 року – асистент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов ім. Миколи Зерова.

З 2007 року – дипломований екзаменатор тестів DELF та DALF Французького культурного центру (м. Київ).

Викладає практичні курси:

  • французька мова (основна та друга іноземна),
  • практика письмового та усного перекладу.

Керувала написанням курсових, бакалаврських робіт та перекладацькою практикою студентів.

Працює над кандидатською дисертацією на тему «Лінгвостилістичні проблеми перекладу сучасної української художньої прози у франкомовному світі».

Напрямок наукової діяльності: художній переклад, переклад офіційних документів міжнародних організацій.

Автор наукових статей:

  1. «До питання про соціолінгвістичні параметри перекладу (на прикладі Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин)» (2006);
  2. «Франкомовні переклади української художньої літератури ХХ – початку ХХІ століть» (2011);
  3. «Особливості перекладу українського молодіжного сленгу французькою мовою (на прикладі роману Любка Дереша «Культ»)» (2012);
  4. «Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша «Культ» у французькому перекладі» (2012);
  5. «Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша «Культ» та його перекладу французькою мовою)» (2013).