Смущинська Ірина Вікторівна

Доктор філологічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики перекладу романських мов ім. М.Зерова

Освіта вища, у 1984 р. закінчила Київський державний ун-т ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю «романо-германські мови і література». Кваліфікація – філолог, викладач французької та англійської мов, перекладач французької мови.

Тема кандидатської дисертації «Характерологічна лексика художнього твору та її семантичний розвиток у французькому романі ХІХ сторіччя» (1993) (спеціальність 10.02.05 - романські мови). Тема докторської дисертації «Модальність французького художнього тексту: типи та засоби вираження» (2003) (спеціальність 10.02.05 – романські мови).

Основні наукові інтереси: лінгвостилістика, теорія фігур, риторика, порівняльна стилістика, лексикологія, лінгвістика тексту, теорія мовознавства, теорія перекладу.

Основні публікації:

  1. монографія «Су`єктивна модальність французької прози». – К., 2001;
  2. навчальні посібники з грифом МОН «Стилістика фігур: тропи» (франц. мовою). - К., 2009;
  3. «Стилістика фігур: фігури нетропеїчного типу» (франц.мовою).- К., 2010.

Курси, що викладає:

  • «Стилістика французької мови»,
  • «Порівняльна стилістика французької та української мов»,
  • «Історія французької мови»,
  • «Порівняльна граматика французької та української мов»,
  • «Практика перекладу».

E-mail: valerijs@ukr.net