Орлова Ірина Сергіївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу з романських мов імені М.Зерова

Народилася в м. Києві 24 січня 1982 року. 

Закінчила в 2003 Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Захистила дисертацію на тему: “Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонніх іспансько-українських міждержавних угод)” під керівництвом проф.З.О.Гетьман).

Нагороджена грамотою Вищої атестаційної комісії України “За значні успіхи у проведенні наукових досліджень при підготовці кандидатської дисертації”.

Викладає дисципліни:

 • “Практичний курс основної іноземної мови”,
 • “Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови”,
 • “Практика письмового та усного перекладу”,
 • “Термінознавство”,
 • “Інноваційні технології у перекладацькій діяльності”,
 • “Переклад науково-технічних текстів”,
 • “Особливості перекладу юридичних документів”.

Двічі проходила стажування у межах програми Міністерства закордонних справа Іспанії для викладачів іспаністів у 2004 та 2009рр. У 2010-2012 рр. навчалася за програмою MULTIELE (Máster Europeo Aprendizaje y enseñanza del español en contextos multilingües e internacionales), який проходив в університетах Іспанії та Німеччини.

Має близько 30 опублікованих праць, серед них наукові статті, методичні розробки, рецензії. Основні наукові та методичні праці:

 1. Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови. Морфологія. – К.: “Слово”, 2008. (з грифом МОН);
 2. Гетьман З.О., Орлова І.С. Інтерпретація та переклад іспанських спеціальних текстів. – К.: “Слово”, 2008 (з грифом МОН);
 3. Гетьман З.О., Орлова І.С. Теорія і практика перекладу з іспанської мови на українську. – Київ: Київський університет, 2010 (з грифом МОН);
 4. Гетьман З.О., Орлова І.С., Паламарчук О.Л., Стрельчук Г.П., Шевченко М.В. Українсько-іспанський словник лінгвістичної термінології. – Київ: Освіта України, 2011.
 5. Орлова І.С. Термінознавство. ‒ Київ: Освіта України, 2013 (з грифом МОН).

Перекладацька діяльність. Має досвід у виконанні науково-технічного та юридичного перекладу, усного послідовного перекладу. Неодноразово брала участь у двосторонньому послідовному перекладі бізнес-переговорів.