Климентова Олена Вадимівна

Доктор філологічних наук, доцент кафедри стилістики та мовної комунікації

У Київському університеті працює з 2003 р.:асистент, з 2013 – доцент.

У 2002 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Творчість Олени Теліги та літературно-культурологічна ситуація Празької школи».

У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов)».

Автор понад 60 публікацій.

Наукові інтереси: лінгвістика впливу, сугестивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика, теолінгвістика.

Викладає курси:

  • Українська мова за професійним спрямуванням
  • Ділова комунікація в управлінні вищим навчальним закладом.
  • Брендинг у сучасних медіа: лінгвістичний потенціал.

 

Вибрані праці

  1. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов) : монографія. –  К.: ППНВ, 2012. – 371 с.
  2. Klymentovа О., KlymentovV., ZukowW. Theinformationactionsandsafetyonthetransport// JournalofEducation, HealthandSport. Archives2011 –2014. – 2015;5(6):304-312.
  3. Эффективная модель информационного влияния в современных телемедицинских технологиях.XV-е  чтенияВ.В. Подвысоцкого. Бюллетень материалов научной конференции (26 – 27 мая  2016).  – Одесса: УкрНИИ медицины транспорта, 2016.С.84 – 87.
  4. Впливова специфіка комунікативних інтеракцій сектантського дискурсу (на матеріалі проповідей Сандея Аделаджи) // Записки з українського мовознавства: Вип. 23: Зб. наук. праць= Opera in linguistica ukrainiana: Fascillum 23 / Головний ред. Т.Ю.Ковалевська. Одеса: «ПолиПринт», 2016. – С. 211 – 219.

 

Е-mail:i_loza2008@mail.ru