Клименко Ніна Федорівна

Член-кореспондент Академії наук України, доктор філологічних наук, професор кафедри елліністики, володарка титулу "Посол еллінізму", кавалер ордена Доброчинності (Греція)

У 1961 р. закінчила Київський державний  університет імені Тараса Шевченка. Працювала в 1961-1964 рр. в Українському товаристві дружби і культурного зв’язку із зарубіжними країнами. З 1965 по 1967 рр. – аспірантка, з 1968 р. – співробітник, у 1987–2004 рр. – завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства НАН України. У 1999–2004 рр. за сумісництвом завідувач кафедри елліністики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, з вересня 2004 р. — професор цієї кафедри.

Докторську дисертацію на тему «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові» захистила в 1984 р., звання професора отримала 1992 р. Запропоновану Н.Ф. Клименко методику типологічного зіставлення мов на морфемному рівні з успіхом застосовують науковці України, Естонії, Словаччини, Німеччини.

2006 р. професора Н.Ф. Клименко було обрано членом-кореспондентом НАНУ. 2013 р. президент Греції нагородив професора Н.Ф. Клименко орденом Доброчинності.

Під керівництвом професора Н.Ф. Клименко створено «Морфемно-словотвірний фонд української мови», вперше в Україні укладено за допомогою комп'ютера частотно-валентний «Словник афіксальних морфем української мови» (К., 1998) та «Шкільний словотвірний словник сучасної української мови» (К., 2005).

Праці Клименко Н.Ф. надруковано в Греції, Голландії, Білорусі, Болгарії, Польщі, Німеччині, Росії, Словаччині, на Кіпрі, в Македонії, Сербії, США.

Під керівництвом професора Клименко Н.Ф. було захищено 2 докторські та 12 кандидатських дисертацій.

Професор Клименко Н.Ф. — голова науково-методичної комісії МОН, підсекція класичної філології, член спеціалізованих рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка та Інституті української мови НАНУ; член редколегії щорічників: Мовні і концептуальні картини світу (КНУ), Українське мовознавство (КНУ), Лінгвістичні студії (ДонДУ), журналу «Українська мова», «Проблемы межкультурной коммуникации и перевода» (Воронежский университет), енциклопедії «Українська мова»; член комісії з питань словотворення з питань словотворення при Міжнародному комітеті славістів.

Наукові інтереси: загальне мовознавство, україністика (словотворення, морфеміка), лексикологія, семасіологія, комп’ютерна лінгвістика, неоелліністика.

Викладає курси:

 • Проблеми сучасної лінгвістики
 • Українсько-іншомовні паралелі
 • Проблеми когнітивної лінгвістики
 • Лексикологія (новогрецька мова)
 • Теоретична фонетика (новогрецька мова)
 • Теоретична граматика (новогрецька мова)
 • Лінгвістика тексту (новогрецька мова)

Автор понад 400 наукових праць.

Вибрані праці:

 1. Система афіксального словотворення сучасної української мови. – К., 1973. – 193 с.
 2. Словотвірна структура і семантика складних слів сучасної української мови. – К., 1984. – 235 с.
 3. Як народжується слово. — К.: Рад. школа, 1991. — 288 с.
 4. Словник афіксальних морфем української мови. —К.,1998. — 441 с. (у співавторстві).
 5. Основи морфеміки сучасної української мови: Навч. посібн. для студ. філол. факультетів університетів та педінститутів. — К.: Вид-во «1 вересня», 2000. — Вид. 2-е. — 159 с.
 6. Шкільний словотвірний словник сучасної української мови. —К.: Наук. думка,2005).— 265 с.(у співавторстві)
 7. Новогрецько-українськийсловник. —К.: Укр. енциклопедія,2005. — Вид. 2-е. — 350 с.(у співавторстві)
 8. Українсько-новогрецький словник. — К.: Укр. енциклопедія, 2008. — 536 с. (у співавторстві)
 9. Активні ресурси сучасної української номінації. Ідеографічний словник нової лексики. – К., Тов «КММ», 2013. – 414 с.
 10. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі.— К.: Видавничій дім Дмитра Бураго, 2008. — с. (у співавторстві)
 11. Українська елліністика:збірник наукових праць/ Клименко Н.Ф., Пономарів О.Д., Савенко А.О. та ін. — К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – 608 с. (у співавторстві)
 12. Неперервна філологія: класичні, візантинологічні та неоелліністичні студії в Україні ХХ століття/ Н.Клименко, У.Головач, Л.Павленко, А.Савенко, А.Ясіновський. — Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2014. — 269 с. (у співавторстві)