Перепльотчикова Світлана Євгеніївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри елліністики

У Київському університеті з 2003 року: асистент, доцент (2011).

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію «Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в українських перекладах».

Наукові інтереси: неоелліністика, стилістика, новогрецька література, теорія перекладу, жанрологія, етнолінгвістика, лінгвістика тексту

Викладає курси:

 • Стилістика новогрецької мови
 • Порівняльна стилістика новогрецької та української мов
 • Жанрово-стилістичні особливості новогрецького прозового тексту
 • Проблеми новогрецької діалектології
 • Лінгвокраїнознавство Греції та Кіпру
 • Практичний курс новогрецької мови як основної
 • Комунікативні стратегії
 • Практика перекладу з новогрецької мови
 • Вступ до перекладознавства

Відповідальна за проведення іспитів на отримання сертифікату про рівень знань новогрецької мови Центру грецької мови (KEΓ)(Греція).

Автор близько 30 наукових праць.

Основні публікації:

 1. Принцип «мозаїчного ліплення» образу міста Салоніки в сучасній новогрецькій літературі / Мовні і концептуальні картини світу. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип.46. – ч.3. – С.175-185.
 2. N. Kazantzakis’s novels entering national literature: a Ukrainian dimension/ Materials of the Riga 3rd International Conference on Hellenic Studies [Hellenic Dimension] (Riga, 27-28 April 2009) / editors: Brigita Aleksejeva, Ojars Lams, Ilze Rumniece. – Riga: University of Latvia, 2012. – P. 218-225.
 3. Практикум з новогрецької мови. Модуль «Домашнє читання: Костас Тахцис «Το τρίτο στεφάνι»: навчальний посібник для студентів ІУ курсу спеціальності «Новогрецька мова та література»)/ Світлана Перепльотчикова. – К.: Екотехнологія, 2012.  – 175 с.
 4. Міфологеми концепту ΘΥΜΟΣ/ГНІВ у новогрецькій мові / Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011.− Вип. 37. − С. 181−186.
 5. Вербалізація концепту ГНІВ у новогрецькій мові / Studia linguisticа: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2011. −  Вип. 5. Част. 2. − С. 245−250.
 6. Емоційні та етноспецифічні конфліктогенні фактори в побутовому конфліктному діалозі  (на матеріалі новели А.Кодзяса «Ягуар») / Studia linguisticа: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2009. −  Вип. 3. − С. 253−259.
 7. Контраст як основний принцип організації тексту роману Д.Хадзиса «Подвійна книга» / Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність: Збірник наукових доповідей. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. − С. 438−443.
 8. Функціонування тексту кулінарного рецепту в романі А.Стаїкоса «Небезпечне куховарство» / Мовні і концептуальні картини світу: Збірник наукових праць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008. – Вип. 24, част. 3. −  С. 86−91.
 9. Лінгвокраїнознавство Греції та Кіпру : навчальний посібник / Світлана Перепльотчикова. –К.: Логос, 2008. – 67 с.
 10. Новогрецька література: Антологія : навчальний посібник / Уклад. Пономарів О.Д., Клименко Н.Ф., Перепльотчикова С.Є. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана, 2008. − 344 с.  (у співукл.)

E-mail: fotyny@mail.ru

Адміністратор сторінки кафедри елліністики Modern Greek in Taras Shevchenko University of Kiev у Facebook: https://www.facebook.com/moderngreekinkievuniversityofshevchenko?ref=hl