Савенко Андрій Олександрович

Кандидат філологічний наук, доцент, завідувач кафедри елліністики, голова української секції «Міжнародного товариства друзів Нікоса Казандзакіса».

Випускник Київського університету. З 1999-2007 н. р. – викладач кафедри елліністики, у 2000-2003 рр. навчався в аспірантурі цієї ж кафедри.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Новогрецька фразеологія та її відтворення в українських перекладах романів Н.Казандзакіса та С.Міривіліса» за спеціальністю 10.02.16 – перекладознавство. Науковий керівник – професор Н. Ф. Клименко.

З 2007 р. – завідувач кафедри елліністики. 2010 р. отримав наукове звання доцента кафедри елліністики.

Неодноразово проходив мовні стажування в університетах Греції. Стипендіат державної програми уряду Греції з підтримки наукових досліджень.

Доц. Савенко А.О. є почесним членом Міжнародного Товариства друзів Нікоса Казандзакіса, організував міжнародний симпозіум «Нікос Казандзакіс та Україна».

Активно займається розвитком неоелліністики в Україні: є ініціатором проведення щорічного всеукраїнського студентського конкурсу на кращий переклад новогрецького літературного твору, був членом оргкомітетів низки міжнародних конференцій та наукових читань, присвячених неоелліністичній тематиці. На чолі Центру елліністичних студій та грецької культури організував семінар художнього перекладу з новогрецької мови, а також реалізував низку видавничих проектів за підтримки уряду Греції.

Займається перекладацькою діяльністю. Бере участь у реалізації грантових проектів уряду Греції для популяризації новогрецької культури в світі. В рамках цих проектів брав участь у підготовці видання перекладів лауреата нобелівської премії Й. Сефериса; збірника наукових робіт, присвячених зв’язкам Н.Казандзакіса та України; колективних моногафій «Українська елліністика» та «Неперервна філологія»; серії «Українські елліністи», в межах якої було опубліковано вибрані праці проф. А.О. Білецького та Т.М Чернишової.

Співпрацює з Афінським університетом ім. І. Каподистрія, Салоніцьким університетом ім. Аристотеля, Патрським університетом, Критським університетом.

Викладає курси:

 • Практичний курс новогрецької як першої/ другої іноземної мови
 • Комунікативні стратегії новогрецької як першої/ другої іноземної мови
 • Вступ до спеціальності (новогрецька філологія)
 • Історія мови (новогрецька)
 • Теорія та практика перекладу (новогрецька мова)
 • Основи ділового новогрецького мовлення
 • Комунікативно-прагматична парадигма сучасної лінгвістики

Наукові інтереси: дискурсологія, когнітивістика, перекладознавство, лінгвокультурологія, неоелліністика.

Автор 40 наукових праць. Основні публікації:

 1. Українсько-новогрецький словник/ Упор. Н.Клименко, О.Пономарів, А.Савенко. – Київ: Вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П.Бажана, 2008. — с. 536
 2. Зарубіжна література. Підручник для 8-го класу/ Півнюк Н., Чепурко О., Маленька Т., Савенко А., Гребницька Н. — К.: Освіта, 2008. — 383 с.(у співавторстві)
 3. Савенко А.О. Основи ділової новогрецької комунікації. – К.: „Логос”, 2010. — 163 с.
 4. Савенко А.О. Українсько-новогрецький розмовник. – К.: Арій, 2010. — 208 с.
 5. Савенко А.О., Столярова А.А. Короткий новогрецько-український юридичних та економічних термінів. – К.: Логос, 2010. — 173 с. (у співавторстві)
 6. Сеферис Й.Вибране/ Пер. з новогрецької мови. Упор. О.Пономарів,А.Савенко. – К.: Журнал «Всесвіт», 2013. — 399 с.(у співавторстві)
 7. Неперервна філологія: класичні, візантинологічні та неоелліністичні студії в Україні ХХ століття/ Н.Клименко, У.Головач, Л.Павленко, А.Савенко, А.Ясіновський. — Львів: Вид-во Львівської Політехніки, 2014. — 269 с. (у співавторстві)