Столярова Анна Анатоліївна

Доцент кафедри елліністики, кандидат філологічних наук

Народилася 1982 р. в м. Києві.

У 2004 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Мова та література (англійська, новогрецька, французька)», здобувши кваліфікацію магістра філології, фахівця з англійської, новогрецької і французької мов та зарубіжної літератури, викладача.

У 2004–2007 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі елліністики.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Комунікативно-прагматичні виміри новогрецьких законодавчих документів (на матеріалі кримінального, кримінально-процесуального кодексів Греції та інших юридичних текстів)» під керівництвом доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Клименко Ніни Федорівни.

У студентські роки та впродовж навчання в аспірантурі неодноразово проходила стажування в Афінському та Салоніцькому університетах.

У 2007–2012 рр. обіймає посаду асистента, з 2013 р. – доцент кафедри елліністики. Автор низки статей, присвячених мовностилістичним та комунікативно-прагматичним особливостям сучасних грецьких юридичних документів, має публікації в зарубіжних виданнях.

А. А. Столярова – автор перших в історії лексикографії «Короткого новогрецько-українського словника юридичних термінів» (2008 р.) та «Короткого новогрецько-російського юридичного словника» (2010 р.). У співавторстві з доц. А. О. Савенком видала «Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів» (2010 р.).

Регулярно виступає з доповідями на міжнародних та всеукраїнських конференціях, бере активну участь у роботі Центру елліністичних студій та грецької культури ім. А. Білецького при Інституті філології.

Коло наукових інтересів: лінгвостилістика, лінгвістика тексту, контрастивна лінгвістика, неоелліністика.

E-mailanna.stolyarova@mail.ru

Викладає курси:

 • Особливості перекладу юридичних текстів
 • Особливості перекладу економічних текстів
 • Комунікативні стратегії новогрецької мови як першої іноземної
 • Практичний курс новогрецької мови як першої та другої іноземної
 • Сучасні інформаційні технології

Вибрані праці:

 1. Столярова А. А. Вступ до новогрецько-українського економічного перекладу: навч. посіб. – К.: Логос, 2013. – 172 с.
 2. Столярова А. А. Основи новогрецького юридичного перекладу: навч. посіб. – К.: Логос, 2012. – 200 с.
 3. Столярова А. А. Комунікативно-прагматичні аспекти новогрецького законодавчого тексту: [монографія]. – К.: Логос, 2011. – 232 с.
 4. Столярова А. А. Краткий новогреческо-русский юридический словарь. – К.: Логос, 2010. – 168 с.
 5. Савенко А. А., Столярова А. А. Короткий новогрецько-український словник юридичних та економічних термінів. – К.: Логос, 2010. – 173 с.
 6. Stolyarova Anna А. Η γλώσσα των νεοελληνικών νομικών κειμένων και προβλήματα μετάφρασής τους// Neograeca Bucurestiensia. – Bucureşti: Editura Universitaţii din Bucureşti, 2009. – Vol. 1. – P. 246–262.