Кучма Ольга Іванівна

 Кандидат філологічних наук, оцент кафедри германської філології та перекладу

Народилася 13 липня 1959 р. в Черкаській області.

В 1981 р. закінчила факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка.

З 1992 р. викладач кафедри германської філології, з 2011 р. – доцент.

Кандидатська дисертація «Німецькі емоційно-експресивні частки та їх відтворення українською мовою» (2004).

Наукові інтереси: історія, теорія та практика перекладу,  перекладтекстів різних жанрів, засоби емоційності різних рівнів та їхнє відтворення в перекладах, методика викладанняіноземних мов та ТПП.

Основні публікації:

 1. Тимченко Є.П., Кучма О.І. Посібник: Практичні завдання з позалекційного читання (за романом М.Фріша «Номо Фабер») для студентів-германістів Посібник. – К.: Вид-во «Бібліотека українця». – 2005. – 34 с.
 2. Імпліцитні засоби вираження припущення в німецькій мові та їхні українські відповідники // Studia Linguistica. – ВПЦ «Київський університет», 2012.-с.164-169.
 3. Прагматичний потенціал емоційно-експресивних часток в у німецькій та українській мовах» Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. – К.: Освіта України, 2012. – с.93-99.
 4. Функції емоційно-експресивних часток у романі Зігфріда Ленца «Урок німецької»Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2012. - с. 255-260.
 5. Типологічні характеристики емоційно-експресивних часток в німецькій та українській мовах.Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць. – К.: ВПЦ «Київський університет». – 2012. – C.361-372
 6. Кучма О.І. Тимченко Є.П. Німецько-українські мовні паралелі. Посібн. – К.: вид КНУ. – 2011. – 87 c.
 7. NeuealteAufgabenderPartikelforschung// «GermanistikinderUkraine». Jahresheft7. – K.: VerlagszentrumderKNLU, 2012. – S.57-64.
 8. Рецензія на збірник „40 Jahre Partikelforschung“ Th. Harden, E.Hentschel (Hrsg.) // Muttersprache. Vierteljahresschrift für deutsche Sprache. – Wiesbaden: Gesellschaft für deutsche Sprache e.V., 2013. – S.70-75.
 9. Програма навчальної дисципліни «Практичний курс першої іноземної мови (німецька) для студентів 1-4 курсів (в співавт.), Київ, 2014. – 89 с.

Викладає курси:

 • практичний курс німецької мови,
 • теорія та практика перекладу,
 • спецкурс «Переклад ділового мовлення»,
 • практика перекладу,
 • загальнотеоретичний курс іноземної мови (німецька) для магістрів спеціальності «російська мова та іноземна», «українська мова  та іноземна»

Співпрацює з Німецьким культурним центром Goethe-Institut Ukraine, Товариством німецької мови GfdS (м. Вісбаден, ФРН). Член Української спілки германістів вищої школи.

Е-mail: o_kuchma@ukr.net