Любарець Наталія Олексіївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри зарубіжної літератури, заступник директора

Народилася 01 липня 1977 року в м. Бердичеві Житомирської області.

Закінчила Бердичівське педагогічне училище, музичне відділення за фахом «музичне виховання» та здобула кваліфікацію «Учитель музики. Музичний керівник» (1996).

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет іноземної філології за спеціальністю «романо-германські мови та літератури» та отримала кваліфікацію «викладач англійської та німецької мов та літератури» (2001).

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Ритм художньої прози Вірджинії Вулф» (2008).

Отримала звання доцента кафедри зарубіжної літератури (2015).

 

Досвід роботи в університеті:

2001-2002 р – викладач кафедри мовної комунікації та лінгвокраїнознавства факультету іноземних мов КНУ ім. Тараса Шевченка;

2008-2011 р. – викладач кафедри англійської мови гуманітарних факультетів (за сумісництвом) КНУ ім. Тараса Шевченка;

2008-2013 р. – асистент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка;

з 2013 р.– доцент цієї ж кафедри.

 

Автор 42 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 1 навчального посібника.

Гарант освітньої програми «Зарубіжна література та англійська мова: теорія і методика навчання» спеціальності 014.02 «Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови))» ОР «Бакалавр».

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д.26.001.39.

Секретар науково-методичної комісії 2 з предметної освіти та спорту та заступник голови науково-методичної підкомісії 014-1Середня освіта (мови і літератури) цієї ж комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України з 2016 року.

Нагороджена грамотою Київського національного університету імені Тараса Шевченка за успіхи у навчальній, науковій і виховній роботі.

 

Контактна інформація

тел. роб. (044) 239-33-97

e-mail: nata-lyu@ukr.net

https://www.facebook.com/nataliya.lyubarets

 

Коло наукових інтересів:

 • вулфознавство;
 • література доби модернізму;
 • сучасна англомовна література,
 • феміністична та гендерна критика,
 • інтермедіальність в художній літературі;
 • методика викладання літератури;
 • дитяча та підліткова зарубіжна література.

 

Навчальні курси:

 • вступ до літературознавства (мова викладання – українська та англійська);
 • історія зарубіжної літератури доби Середньовіччя та Відродження мова викладання – українська та англійська);
 • історія зарубіжної літератури ХІХ століття;
 • історія зарубіжної літератури ХХ століття;
 • методика викладання зарубіжної літератури;
 • архетипна критика та гендерні студії в літературознавстві;
 • сучасна українська та світова література для дітей і юнацтва у середній школі.

 

Вибрані публікації наукового та навчально-методичного характеру:

 1. Живопис і література в художній прозі Вірджинії Вулф // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – Вип. 39. – Ч. 2. – К. : КНУ, 2013. – С. 124-131.
 2. Музика в романі Олдоса Хакслі «Контрапункт»// Питання літературознавства. – Вип. 87. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.194-206.
 3. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф «Між актами» // Іноземна філологія. – Вип. 126. – Ч. 1. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 259-264.
 4. Вірджинія Вулф та англійська романтична традиція // Сучасні літературознавчі студії. У просторі наукового пошуку В.І. Фесенко. Зб. наук. праць. – Вип. 11. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 356-364.
 5. Музикальність у жанровій поетиці художньої прози Вірджинії Вулф // Science and Education a New Dimension. Philology, III (10), Issue: 47, 2015. – С. 63-67.
 6. Вулф и У. Шекспир: диалог длиною в три столетия // Филологические науки. Вопросы теории и практики, N5 (47): в 2-х ч. Ч. I. – Тамбов: Грамота, 2015. – C. 131-134.
 7. Полікритичний аналіз художньої прози Вірджинії Вулф: навчальний посібник. – К.: ВЦ «Київський університет», 2015. – 82 с.
 8. До тому 19: «Крила голубки» (1909) [Переклад] // З передмов Генрі Джеймса до «Нью-Йоркського зібрання» творів 1907-1909 рр. // Американські літературні студії в Україні. – Вип. 9. – Філософія творчості Генрі Джеймса / Відп. редактори – проф. Т.В. Михед, проф. Г.М. Сиваченко. – Ніжин : Видавець П.П. Лисенко М.М. – 2016. – С.268 – 271.
 9. Образ творческой личности в романах Вирджинии Вулф // Американские и европейские исследования: 2012-2014 / под ред. Ю.В. Стулова. – Минск: МГЛУ, 2016. – с.116-122.
 10. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф «Ніч і день» // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – Вип. 48. – Ч. 2. – К. : КНУ, 2016. – С. 60-68.
 11. Митець і мистецтво в художній прозі Вірджинії Вулф // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – Вип. 50. – К. : КНУ, 2017. – С. 151-160.
 12. Інтертекстуальні стратегії та практики у повісті Робіна Ліппінкотта «Містер Делловей» // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – Вип. 51. – К. : КНУ, 2017. – С. 127-132.
 13. Повість Джозефа Конрада «Фрейя Семи Островів» у оптиці методики викладання зарубіжної літератури // Джозеф Конрад: час, прості, пам’ять : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження письменника (Бердичів, 28-29 верес. 2017 р.). – Житомир : Вид. О.О. Євенок, 2017. – С. 295-299.