Любарець Наталія Олексївна

Доцент кафедри зарубіжної літератури, кандидат філологічних наук.

Народилася 01 липня 1977 року в м. Бердичеві Житомирської області.

У 1996 році закінчила Бердичівське педагогічне училище за фахом «музичне виховання». У 2001 році отримала вищу освіту за спеціальністю «романо-германські мови та літератури», факультет іноземної філології КНУ ім. Тараса Шевченка.

Кандидат філологічний наук (2008 рік). Тема кандидатської дисертації: «Ритм художньої прози Вірджинії Вулф».

У 2001-2002 році викладач кафедри мовної комунікації та лінгвокраїнознавства факультету іноземних мов КНУ ім. Тараса Шевченка.

У період з 2008 по 2011 – викладач кафедри англійської мови гуманітарних факультетів (за сумісництвом) КНУ ім. Тараса Шевченка. З 2008 року – асистент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка, з 2013 – доцент цієї ж кафедри.

Наукові інтереси: література доби модернізму; англійська література ХХ століття, феміністична та гендерна критика, інтермедіальність в художній літературі.

Основні публікації:

 1. Рецепція прози Вірджинії Вулф у романі Майкла Каннінгема «Години» // Слово і час. – 2006. – №7. – С. 56-61.
 2. Метафора подорожі в романі Вірджинії Вулф «The Voyage Out» // Сучасні літературознавчі студії. Подорож як літературознавча та культурологічна проблема: Зб. наук. пр. / Гол. олі. В.І. Фесенко. – Вип. 6. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – С. 151-156.
 3. Музика хвиль: імплікації музичного в романах Вірджинії Вулф // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Зб. наук. праць. – Вип. 18. – Львів, 2011. – С. 177-183.
 4. Жанрова гра в романі Вірджинії Вулф «Орландо» // Мовні і концептуальні країни світу. Зб. наук. праць. – Вип. 33. – К., 2011. – С. 371-375.
 5. Сучасна полікритика роману Вірджинії Вулф «Хвилі» // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. Зб. наук. праць. – Вип. 20. – Ч. 1. – Львів, 2012. – С. 238-244.
 6. Живопис і література в художній прозі Вірджинії Вулф // Літературознавчі студії: Зб. наук. пр. – Вип. 39. – Ч. 2. – К. : КНУ, 2013. – С. 124-131.
 7. Шлях від антигуманізму до постгуманізму в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. Зб. наук. праць. – Вип. 10. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 212-220.
 8. Музика в романі Олдоса Хакслі "Контрапункт"// Питання літературознавства. – Вип. 87. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С.194-206.

Викладає курси:

 • Історія зарубіжної літератури доби Середньовіччя та Відродження
 • Історія зарубіжної літератури XVII століття
 • Історія зарубіжної літератури першої половини ХІХ століття
 • Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття
 • Методика викладання зарубіжної літератури
 • Полікритика художнього тексту

e-mail: nata-lyu@ukr.net