Навчальні дисципліни

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

НОРМАТИВНІ КУРСИ для студентів-філологів

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

(спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова", "Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова", "Слов'янські мови та літератури, українська мова та література, іноземна мова ", "Літературна творчість, українська мова та література, іноземна мова", "Світова література та англійська мова: теорія, методика навчання", "Західноєвропейські мови і літератури та переклад", "Переклад", "Східні мови і літератури та переклад", "Російська мова і література та іноземна мова"):

 • "Стилістика української мови"
 • "Українська мова в перекладознавчому аспекті"
 • "Українська мова"
 • "Українська літературна мова"
 • "Українське термінознавство"
 • "Українське мовознавство в Київському університеті"
 • "Основи наукового редагування"
 • "Основи наукових досліджень".

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

(освітні програми "Лінгвістика у суспільній  комунікації: українська мова та іноземна мова", "Українські філологічні студії та іноземна мова", "Слов'янські мови та літератури, українська мова та література", "Західна філологія"):

 • "Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови"
 • "Українська наукова мова"
 • "Ділова українська мова"
 • "Культурно-історична еволюція стилів літературної мови"
 • "Модерні напрямки сучасної лінгвістики"

 

ДИСЦИПЛІНИ для студентів Університету

 • "Українська мова"
 • "Українська літературна мова"
 • "Ділова українська мова"
 • "Українська мова для професійного спілкування"
 • "Українське термінознавство"
 • "Стилістика конфесійного тексту"

 


СПЕЦІАЛЬНІ КУРСИ для спеціалізацій “Стилістика української мови”, “Медіалінгвістика”

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

 • "Проблеми лінгвістичного аналізу тексту"
 • "Лінгвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання"
 • "Проблеми лінгвістичного аналізу медіатексту"
 • "Проблеми і методи ідіостилістичного аналізу тексту
 • "Основи медіалінгвістики"
 • "Медійна жанрологія"
 • "Проблеми ідіостилістичного аналізу тексту"
 • "Основи медіалінгвістики"
 • "Історія медіалінгвістики"
 • "Основи медіакультури"
 • "Медійна лексикографія"
 • "Медійна фразеологія"
 • "Медійна етика"
 • "Мова й особистість в медіа"

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

 • "Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві".
 • "Політична лінгвістика та спічрайтинг у медійному дискурсі"
 • "Бізнес-лінгвістика та медіа"
 • "Інформаційна безпека в медіа"
 • "Брендинг у сучасних медіа"
 • "Стилістичне редагування в медіа"
 • «Інтернет-комунікація в актуальних парадигмах сучасної лінгвістики"

АСПІРАНТУРА

"Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики" –
д. філол. н., проф. Шевченко Л.І.