Кобчінська Олена Іванівна

Кандидат філологічних наук, асистент кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2009 р. закінчила навчання в  Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю «мова та література (французька, англійська)» та здобула кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника з французької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з французької та англійської мов.

У 2009-2012 рр. навчалася в аспірантурі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка з відривом від виробництва за спеціальністю 10.01.04 «Література зарубіжних країн».

У 2013 р. захистила дисертацію з актуальних проблем сучасної французької літератури (тема: «Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна») на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

Наукові інтереси: сучасна французька, франко-магрибська література, літературна франкофонія, мультикультурні та інтермедіальні студії.

E-mail: olenavilena@mail.ua   

Викладає курси:

  • історія античної літератури,
  • історія західноєвропейської літератури середньовіччя та Відродження,
  • історія західноєвропейської літератури XVIIта XVIIIст.,
  • історія західноєвропейської літератури ХХ ст.,
  • «Література країни, мова якої вивчається» (сучасна література Франції).

Лауреат конкурсів художнього перекладу франкофонних поетів за ініціативою Посольства Канади в Україні (2008 р., 2009 р.).

Стажування: 2009 р. – стажування за програмою лінгвістичних, когнітивних та культурологічних студій в рамках міжнародного університетського проекту (Санкт-Петербурзький державний університет – Stony Brook, State University of New York), м. Санкт-Петербург, Росія. 

Вибрані праці:

  1. Турія Ікбаль. «Божественний глагол до неї зринув». Поезії. Переклад з французької та примітки Д. Чистяка та О. Кобчинської. – Всесвіт // Журнал іноземної літератури. – № 5-6’2008. – Київ, 2008. – С. 141 – 144.
  2. «У лісі парадоксів»: Ж.-М.Г. Ле Клезіо та Тагар Бен Джеллун: дещо про пустелю, писарів, маргіналії та парадокси: Всесвіт // Журнал іноземної літератури. – № 3-4’2010. – Київ, 2010. – С. 205-211.  
  3. Художній дискурс Т.Бен Джеллуна як психологія психологічного ґештальту. Літературознавчі студії: зб. наукових праць / відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 40. Ч. І. – С. 325-330.  
  4. Mutismecommeeffetde “l’identité indicible” dansle Jourdesilenceà Tangerpar Tahar Ben Jelloun// Украински и балкански междудисциплинарни изследвания: Сборник статии на френски, английски, украински, русски. – София: Издателска къща Богиана, 2013. – С. 208-212. ISBN978-954-676-116-3.