Конончук Михайло Миколайович

Доцент кафедри історії української літератури і шевченкознавства, кандидат філологічних наук.

Дата народження: 18.07.1952 р.

У 1984р. закінчив філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Працюваву школі, університеті, згодом навчавсяв аспірантурі. З 1987 працює на кафедрі історії української літератури (згодом кафедра історії української літератури і шевченкознавства). 1992 року присвоєно вчене звання доцент.

Кандидатська дисертація “Особливості реалізму у творчості І.С.Нечуя-Левицького /Проблеми історичного розвитку/” (1989).

Лауреат премії фонду Тараса Шевченка «В своїй хаті своя правда і сила і воля» (2012 р). Член Національної спілки журналістів України (1998).

Коло наукових інтересів: історія української літератури, література діаспори,компаративістика, викладання історії літератури у середній та вищій школі, публіцистика.

Викладає навчальні курси:

 • Історія  української  літератури другої половини XIXcт.
 • Історія як чинник світобачення українських письменників
 • Українська література: жанрово-стильовий аспект ХІХ ст.
 • Проблеми динаміки українськоїлітератури: від давнини до сучасності
 • Системні чинники розвитку художньої моделі української літератури

Автор близько 140 праць, автор низки навчальних програм з української літератури.

Основні праці:

 1. «Живиця»: Хрестоматія української літератури ХХ століття. У 2-х книгах. За редакцією, упорядник, автор статей. - К., 1998.
 2. «Прийшов, щоб не розлучатися»: На пошану 70-річчя Григора Тютюнника. Науковий збірник(упорядкування, примітки ). - К., 2005.
 3. Українська література ХІХ століття як етап національного самоусвідомлення // Вісник Київського славістичного університету. Вип.37.  - К., 2006.
 4. Художня історіографія як засіб державотворення // Література. Фольклор. Проблеми поетики. – Вип. 31– К., 2008;
 5. Пантелеймон Куліш у радіопубліцистиці Юрія Лавріненка «Літературний світ» // Засоби масової інформації як один із  чинників формування громадянського суспільства: Наукові доповіді і матеріали. - К., 2011;
 6. Шевченкові заповіти свободи у трактуванні Юрія Лавріненка // Шевченкознавчі студії: Збірник наукових праць.- Вип. 12.- К., 2011;
 7. Нове слово про Богдана Лепкого: передмова // Гавдида Наталя. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: Монографія.- К.: Смолоскип,  2012;
 8. Тарас Шевченко та Іван Сошенко: доля чи випадок // Матеріали наукового семінару «Українськими стежками Санкт-Петербурга». - К.,2013.