Костюк Марина Миколаївна

Кандидат філологічних наук, асистент, викладач кафедри французької філології

Освіта, робота: У 2008 році закінчила кафедру французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009-2011 рр. – викладач кафедри романських мов Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.З 2011 року – викладач кафедри французької філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кандидатська (докторська) дисертації: У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Лінгвопоетичні особливості французького символізму кінця ХІХ – початку ХХ століття".

Наукові інтереси: французька мова (лінгвістика тексту, стилістика, лінгвопоетика, риторика, фонетика).

Вибрані праці:

  1. Інтенція як важлива складова аргументації // Современные проблемы и пути их решения в науке.  – Одесса : Черноморье, 2012. – Вип. 4, Т. 40 : Философия и филология. – С. 22-24.;
  2. Процес семантизації графічних знаків у поезії французьких символістів // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць / відп. ред. А.Д. Бєлова – К. : ВПЦ “Київський університет”, 2013. – Вип. 43, част. 2. – С. 240 – 246.;
  3. Стилістичні особливості синтаксису у поезії французьких символістів // Філологічні обрії : зб. наук. праць / відп. ред. Т.І. Вірченко. – Кривий ріг : ДВНЗ “КНУ”, 2013. – Вип. 7. – С. 101-106.;
  4. Звукосимволізм у творчості французьких поетів кінця ХІХ століття // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць / відп. ред. Н.М. Корбозерова. – К. : Логос, 2013. – Вип.31. – С. 109-115.

Викладає курси:

  • "Практичний курс другої мови",
  • "Лінгвопоетика",
  • "Неориторика".

E-mail: maryna.kostiuk@gmail.com