Публікації

ПУБЛІКАЦІЇ

 

КНИЖКОВІ ВИДАННЯ ВИКЛАДАЧІВ

КАФЕДРИ СТИЛІСТИКИ ТА МОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

 

Монографії

 • Слов’янські мови і сучасний світ / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К., 2000
 • Шевченко Л.І. Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови : теорія аналізу : монографія / Л.І. Шевченко. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2001. – 478 с.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор і поетичне слово Тараса Шевченка / Юлія Дядищева-Росовецька. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 133 с.
 • Шевченко Л.І. та ін. Иванча. Страницыистории села. – Кишинэу : Орхей, 2001. – 142 с.
 • Літературна мова у просторі національної культури / Відп. ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 135 с.
 • Гливінська Л.К. Поетичне слово Миколи Вінграновського (лінгвостилістична інтерпретація) : монографія. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2006. – 227 с.
 • Калєтнік А.А. Неокласична неологія : лінгвістичний статус : монографія / А.А. Калєтнік. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 304 с.
 • Дергач Д.В. Стилістика онімів в українських мас-медіа : монографія / Д.В. Дергач. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 270 с.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Шевченкова інтерпретація української народної епітетики // «Орю свій переліг… та сію слово» – К. : Логос, 2012. – С. 177-221.
 • Сизонов Д.Ю. Медична термінологія в українських мас-медіа : стилістичний потенціал : монографія / За ред. Л.І.Шевченко / Д.Ю.Сизонов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 196 с.
 • Климентова О.В. Вербальна сугестія сакральних текстів (на матеріалі українських молитов) : монографія. –  К.: ППНВ, 2012. – 371 с.
 • Шевченко Л.І. Горизонтами модерної лінгвістики / Уклад. Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 317 с.

 

Словники

 • Українсько-македонський, македонсько-український розмовник / Л.І. Шевченко [та ін.]. – К. : Довіра, 2005. – 287 с.
 • Англо-український юридичний словник : Близько 75000 термінів / За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова ; – М. : Рус. яз. ; К. : Арій, 2007. – 552 с. (Науковий переклад і редагування: Л.І. Шевченко, Л.В. Шулінова, О.І. Хом’як та ін.).
 • Новий англо-український медичний словник / За ред. Ривкіна В.Л., Бенюмовича М.С. ; Відп. ред. Л.І. Шевченко, В.І. Шматко. – К. : Арій, 2007. – 784 с.
 • Новий словник іншомовних слів. / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2007. – 1480 с.
 • Сучасний орфографічний словник української мови. З граматичними коментарями / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – К. : Арій, 2007. – 402 с.
 • Новий англо-український, українсько-англійський медичний словник: близько 24 000 термінів / Упоряд. Н.Р.Мокіна ; За ред. Л.І.Шевченко, В.І.Шматка, В.В.Лося / Науковий переклад і редагування : Л.І. Шевченко, В.І. Шматко, О.І. Ніка, А.А. Дем’янюк. – К. : Арій, 2009. – 480 с.
 • Новий українсько-англійський юридичний словник : близько 50 000 термінів / Упоряд. В.І. Муравйов [та ін.] ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – К. : Арій, 2009. – 528 с.
 • Дергач Д.В. Словник онімів українських мас-медіа / Д. Дергач ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2009. – 172 с.
 • Англо-український словник міжнародного, порівняльного і європейського права : близько 70000 термінів / Упорядн. В.І.Муравйов [та ін] ; За ред. В.І. Муравйова, Л.І. Шевченко. – К. : Арій, 2010. – 608 с.
 • Англо-український, українсько-англійський юридичний словник : близько 70000 термінів / Упорядн. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйов [та ін.] ; За ред. Л.І. Шевченко, В.І. Муравйова. – К. : Арій, 2010.
 • ДжонгЙонгджу. Українсько-корейський словник / ДжонгЙонгджу ; За ред. Л.І. Шевченко. – Сеул : nBook, 2011. – 304 с.
 • Сизонов Д.Ю. Медична термінологія в українських ЗМІ : словник / За ред. Л.І. Шевченко / Дмитро Сизонов. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 329 с.
 • Словник української біологічної термінології / Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко, М.П. Годована, С.В. Овсейчик, Л.В. Туровська, Н.О. Яценко; Л.М. Василькова; за ред. Д.М. Гродзинського, Л.О. Симоненко – К.: КММ, 2012. – 744 с.
 • Українсько-англійський розмовник / А. Пермінова, О. Луценко, Л. Коломієць ; За заг. ред. Л. Коломієць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 128 с.
 • Українсько-французький розмовник / Т. Гейко, О. Луценко, Л. Коломієць ; За заг. ред. Л. Коломієць. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 144 с.
 • Українсько-німецький розмовник / О. Павличко, О. Луценко, Л. Коломієць, Д. Клаппер ; За заг. ред. Л.В. Коломієць. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2012. – 144 с.
 • Медіалінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 240 с.
 • Сучасний англо-український, українсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко – К. : Арій, 2013. – 544 с.
 • Медіалінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; за ред. Л.І. Шевченко. – Вид. друге, випр. і доп. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2014. – 326 с. (гриф МОН України).
 • Сучасний англо-російський, російсько-англійський словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – К. : Арій, 2014. – 544 с.
 • Сучасний німецько-український, українсько-німецький словник. Понад 100000 слів і словосполучень / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач. – К. : Арій, 2015. – 544 с.
 • Юрислінгвістика. Словник термінів і понять / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов, І.В. Шматко ; за ред. Л.І. Шевченко. - К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 348 с.

 

Навчальні посібники

 • Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної мови : функціональна діагностика тексту : навчальний посібник. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2004. – 349 с.
 • Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної мови : тести, завдання, вправи : навчальний посібник. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 191 с.
 • Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної мови : тести, завдання, вправи : навчальний посібник. – Видання друге. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 191 с.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Фольклор. Мова. Поетична мова : навчальний посібник до спецкурсу «Лінгвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання» / Ю.Б. Дядищева-Росовецька. – К., 2005.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 року в селі Кирилівка Григорієм Ткаченком / С.Росовецький, Ю.Дядищева-Росовецька, К.Ткаченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 135 с.
 • Хом’як О.І. Мова і культура суспільства : ідіостилістика художнього тексту в контексті національної культури : Навчальний посібник / Оксана Хом'як ; За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 168 с.
 • Сизонов Д. Ділова українська мова:Навч. посібник. – К.: КІБІТ, 2010 – 104 с.
 • Українська наукова мова : посібник / А.А. Калєтнік. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 310 с.
 • Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної мови. Книга 1 : тести, завдання, вправи : Навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 264 с.
 • Шевченко Л.І., Шулінова Л.В. Стилістика української літературної мови. Книга 2 : Функціональна діагностика тексту : Навчальний посібник / Лариса Шевченко, Лариса Шулінова. – К. : ВПЦ «Київський університет2, 2012. – 388 с.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Матеріали до вивчення старослов’янської мови для студентів І курсу Інституту філології спеціальності «Літературна творчість, українська мова та література» / Юлія Дядищева-Росовецька. – К. : Фітосоціоцентр, 2012. – 108 с.
 • Університетська україністика в актуальних епістемах сучасного мовознавства / Упорядн. Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов; за ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – 343 с.
 • Андрєєва Т.М., Іванова О.В., Яковенко Н.Л. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. – К. : Прінт-сервіс, 2013. – 428 с. (гриф МОН України)
 • Українська мова. Мова фаху, мова науки, мова спілкування : Л.О.Ткаченко, С.Є.Мельник, Т.М. Андрєєва, С.В. Овсейчик, О.В. П’ятецька. – К. : ТОВ ВПП «Компас», 2014. – 256 с.
 • Климентова О.В., Івахненко Т.П. Українська мова (за професійним спрямуванням). Збірник  вправ для студентів гуманітарних факультетів / О.В. Климентова, Т.П.  Івахненко. – К. : ТОВ «АРТ КНИГА», 2015. – 166 с.
 • Сизонов Д.Ю., Злотник-Шагіна О.О. Українська мова та література : тестовий комплекс / Д.Ю. Сизонов, О.О. Злотник-Шагіна. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2015. – 300 с.

 

Навчально-методичні праці

 • Програма курсу «Мовні стилі як феномен національної культури» для магістрантів філологічного факультету / Л.І.Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1997. – 12 с.
 • Програма курсу «Методика викладання української мови в середній школі» для студентів філологічного факультету / Л.І.Шевченко, Л.В.Шулінова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 1998. – 23 с.
 • Контрольні тести до курсу «Методика викладання української мови у середній школі» для студентів філологічного факультету / Л.І.Шевченко, Л.В.Шулінова. – К. : ВПЦ "Київський університет", 1998. – 23 с.
 • Програми спецкурсів і спецсемінарів кафедри історії української мови / За ред. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2000. – 75 с.
 • Матеріали та методичні рекомендації до спецкурсів з ідіостилістики / Л.В. Шулінова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001.
 • Програма з історії української літературної мови для студентів Інституту філології / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2003.
 • Програма курсу «Старослов’янська мова» для студентів філософського факультету, відділення релігієзнавства / Ю.Б. Дядищева-Росовецька. – К. : Фітосоціоцентр, 2003. – 16 с.
 • Програма з курсу «Історія українського мовознавства» для студентів Інституту філології / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2004. – 16 с.
 • Навчальна програма курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»  для студентів економічного факультету / упорядник С.В. Овсейчик – К. : ВПЦ «Київський університет», 2008. – 22 с.
 • Програма джерелознавчої практики для студентів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Ю.Б.Дядищева-Росовецька. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009.
 • Програма спецкурсу «Лінгвофольклористика як дискурс сучасного гуманітарного знання» для студентів 4 курсу спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Ю.Б. Дядищева-Росовецька. – К. : ВПЦ «Київський університет", 2009.
 • Програма спецкурсу для аспірантів «Лінгвофольклористика як комплекс мовознавчих та дидактичних проблем» / Ю.Б. Дядищева-Росовецька. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009.
 • Програма курсу «Історія української літературної мови» для студентів 3 курсу спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Ю.Б. Дядищева-Росовецька, Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009.
 • Програма курсу «Теоретичні проблеми історії української мови» для студентів 3 курсу спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова» / Ю.Б. Дядищева-Росовецька. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009.
 • Програма курсу «Проблеми інтелектуальної еволюції української літературної мови» для магістрів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009 – 40 с.
 • Програма курсу «Українська наукова мова (основний курс)» для магістрантів університетів України / Упоряд. Л.І.Шевченко, А.А.Калєтнік, Д.В.Дергач / За ред. д-ра філол. н., проф. Л.І. Шевченко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009 – 43 с.
 • Програма курсу «Актуальні дослідницькі епістеми в українському мовознавстві» для магістрантів спеціальності "Українська мова та література, іноземна мова» / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009 – 26 с.
 • Програма курсу «Стилістика і культура української мови» для студентів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Упоряд. д-р філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2009. – 27 с.
 • Програма курсу «Методика викладання української мови та літератури в середній школі» для студентів спеціальності «мова та література (слов’янські мови та літератури, українська мова та література)» / Упорядн. С.І.Дяченко, Л.В.Шулінова. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – 30 с.
 • Методичні розробки до курсу «Методика викладання української мови і літератури у вищій школі» для студентів магістратури спеціальності «Українська мова і література ; іноземні мови» / Укладачі С.І. Дяченко, Л.В. Шулінова. – К. : Академія, 2011. – 57 с.
 • Програма та методичні рекомендації з переддипломної практики для студентів 5 курсу спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Упорядн. Л.І. Шевченко, А.А. Калєтнік, Д.В. Дергач, Л.В. Домилівська ; За ред. докт. філол. наук, проф. Л.І. Шевченко. – К. : Логос, 2011. – 43 с.
 • Програма та методичні рекомендації з переддипломної практики для студентів 2 року магістратури спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Упорядн. Л.І. Шевченко, А.А. Калєтнік, Д.В. Дергач, Л.В. Домилівська ; За ред. докт. філол. наук, проф. Л.І. Шевченко. – К. : Логос, 2011. – 42 с.
 • Програма діалектологічної практики для студентів ІІ курсу, спеціальність «Українська мова та література, іноземна мова», «Літературна творчість, українська мова та література», «Фольклористика, українська мова та література, іноземна мова» / Укладач: Луценко О.І. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 19 с.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Методичні вказівки з історії української літературної мови для студентів 3 курсу Інституту філології, спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» заочної форми навчання / Юлія Дядищева-Росовецька. – К. : Фітосоціоцентр, 2012. – 188 с.
 • Андрєєва Т.М. Робоча навчальна програма «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів Інституту міжнародних відносин – К.: Інститут міжнародних відносин КНУ, 2012. – 12 с.
 • Андрєєва Т.М.  Навчальна програма «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів Інституту міжнародних відносин – К.: Інститут міжнародних відносин КНУ, 2012.  – 11 с.
 • Дядищева-Росовецька Ю.Б. Матеріали до вивчення старословянської мови / Юлія Дядищева-Росовецька. – К. : Фітосоціоцентр, 2012. - 108 с.
 • Навчально-методичний комплекс зі спеціальності «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів) / Упорядн. Л.І.Шевченко, Д.В.Дергач, Д.Ю.Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2013. – 38 с.
 • Програма спецкурсу «Лінгвістичний дискурс сучасної епістемологічної проблематики» для аспірантів Інституту філології (спеціальність 10.02.01 - українська мова) / Уклад. : Л.І. Шевченко. - К. : Логос, 2013. – 21 с.
 • Лінгвістична експертиза : програма і методичні рекомендації факультативу для магістрів спеціальності «Українська мова та література, іноземна мова» / Уклад. : Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2014. – 64 с.
 • Андрєєва Т.М.  Робоча програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу Інституту міжнародних відносин. – К. : Інститут міжнародних відносин КНУ, 2014. – 43 с.
 • Андрєєва Т.М.  Програма навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І курсу Інституту міжнародних відносин. – К. : Інститут міжнародних відносин КНУ, 2014. – 12 с.  `
 • Методичні рекомендації до курсу «Діалектологія» / Укладач О.І. Луценко. – К. : Фітосоціоцентр, 2014. – 32 с.
 • Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Медіалінгвістика» (для студентів-філологів) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К. : Логос, 2015. – 38 c.
 • Навчально-методичний комплекс зі спеціалізації «Лінгвістична експертиза» (для студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка) / Упорядн. : Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов / За ред. д. філол. н., проф. Шевченко Л.І. – К. : Логос, 2015. – 40 с.