Угрин Тетяна Василівна

Доктор Університету Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція), кандидат філологічних наук, асистент кафедри французької філології

Освіта, робота: У червні 2007 р. закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут філології, кафедру французької філології, має диплом з відзнакою за спеціальністю «Мова та література (французька, англійська» і кваліфікацію магістра філології, викладача-дослідника французької та англійської мов і зарубіжної літератури, перекладача з французької та англійської мов. 

З вересня 2007р. по липень 2008 р. навчалась у магістратурі Університету імені Поля Валері Монпельє ІІІ (Франція) за спеціальністю «Дискурсивний аналіз, соціолінгвістика, дидактика мов і культур», отримала кваліфікацію магістра філології. У 2008 році вступила до аспірантури Київського національного університету імені Тараса Шевченка та докторську школу Університету імені Поля Валері Монпельє ІІІ.

7 жовтня 2011 року в Університеті Монпельє ІІІ захистила дисертацію французькою мовою. За результатами захисту Угрин Т.В. було присуджено науковий ступінь доктора наук за спеціальністю “Лінгвістичні науки” з оцінкою: “Найвища з відзнакою”.

З вересня 2011 року по теперішній час працює асистентом кафедри французької філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2010 року працює викладачем французької мови в Французькому інституті в Україні. Акредитований викладач для прийому іспитів DELF-DALF, TEF-TEFaQ.

Стажування, викладання за кордоном: У листопаді-грудні 2005 року проходила стажування в Університеті Сорбонн – Париж IV(Французька республіка); у травні-липні 2009 р., червні-липні 2010 р., листопаді-грудні 2010 р. – в Університеті імені Поля Валері – Монпельє ІІІ (Французька республіка); у лютому 2010 року – в Європейській комісії (Брюссель, Бельгія); у липні 2011 року – в Чернівецькому національному університеті імені Ю. Федьковича.

Кандидатська (докторська) дисертації: У 2011 р. у рамках проекту спільного наукового керівництва дисертаційними дослідженнями між КНУ імені Тараса Шевченка (Україна) та Університетом імені Поля Валері Монпельє ІІІ (Французька республіка) захистила дисертацію на тему "Соціальні репрезентації українських політиків у французькому медійному дискурсі (2004-2009рр.)" і отримала ступінь Доктора Університету Монпельє ІІІ. В Україні диплом Доктора Університету Монпельє ІІІ нострифіковано в травні 2014 році, присуджено ступінь кандидата філологічних наук.

Наукові інтереси: дискурсивний аналіз, соціолінгвістика, теорія інформації та комунікації, корпусна лінгвістика, міжкультурна комунікація.

Вибрані праці:

  1. Boyer Henri, Ugryn Tetiana. « Pasionaria ». Du mythe au stéréotype … en passant par les medias // Mots. Les langages du politique. – Lyon, ENS Editions. – en cours de publication – [Наукове видання].
  2. Угрин Т.В. Мовна репрезентація українських політиків у французьких медіа в 2004 - 2009 роках // Мовні і концептуальні карти світу. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2011. – [Наукове видання].
  3. Угрин Т.В. Репрезентація українських політиків у французьких медіа у 2004 - 2009 роках (кількісний аспект) // Проблеми семантики слова, речення та тексту: зб.наук.пр. – Київ: вид.центр КНЛУ, 2010. – Вип.24. - 344с. – С.246-254. – [Наукове видання].
  4. Угрин Т.В. Зовнішні топоси французького медійного дискурсу стосовно українських політиків (2004-2009 рр.) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб.наук.пр. – Київ: Логос, 2010. – Вип.18. - 510с. – С.440-450. – [Наукове видання].
  5. Угрин Т.В. Французька соціолінгвістика: сучасний стан та перспективи розвитку // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб.наук.пр. – Київ: Логос, 2009. – Вип.16. - 575с. – С.479-486. – [Наукове видання].

Викладає курси:

  • Практичний курс французької мови (перша мова),
  • Практичний курс французької мови (друга мова),
  • Практика перекладу з першої мови (французька мова),
  • Практика перекладу з другої мови (французька мова),
  • Теорія та практика перекладу (французька мова як основна та як друга).

Наукові проекти: Асоційований член Ательє соціолінгвістичних досліджень та вивчення репрезентацій (ARSER) Лабораторії соціолінгвістики, антропології мовленнєвих практик та методики викладання французької мови як іноземної та другої (DIPRALANG) Університету імені Поля Валері Монпельє ІІІ.

E-mail: tetyana.ugryn@gmail.com